I Tyskland gælder 1 %-reglen også for brugtbiler, der benyttes som firmabil.
En tysk medarbejder skal beskattes med 1 % af bilens tyske bruttolistepris/måned. Dvs. der gives ingen ”rabat”, hvis der anskaffes en brugt bil med en lavere værdi eller lavere leasingpris.
En dom fra den tyske øverste domstol i skattesager bekræfter reglen: En tysk ansat fik stillet en 3 år gammel BMW 7 til rådighed som firmabil og privatbil. Leasingraten var på 722 EUR/måned (ca. 5.500 DKK). Den tyske brugtvognsværdi på tidspunktet for leasingkontraktens indgåelse var 31.990 EUR (ca. 240.000 DKK). Bruttoliste-nyprisen på tidspunktet for bilens første indregistrering var 81.400 EUR (ca. 610.000 DKK). Det tyske skattevæsen beregnede firmabilværdien iht. 1 %-reglen med 814 EUR/måned og forhøjede den ansattes løn tilsvarende (1 % af 81.400 EUR).
Den ansatte klagede over afgørelsen. Han argumenterede, at det var en realitetsfjern beskatning af en firmabil – og tabte i alle instanser. Domstolen henviste til, at 1 %-reglen er en lav standardbeskatning. ”Billigere priser” kan ikke ændre ved dette. Bruttolisteprisen er gældende, også selvom der senere anskaffes ekstraudstyr.
Udover 1 %-reglen findes kørselsbog-metoden som en anden mulighed i Tyskland. Det er en konkret opdeling af omkostningerne til privatforbrug og firmabrug af bilen iht. kørselsbog. Den anvendes af meget få skattepligtige i Tyskland. Den fører i praksis kun til øget administration og bliver ofte draget i tvivl af skattemyndighederne, der så anvender 1 %-reglen alligevel.
Alternativt kan medarbejderen modtage kørselspenge per kørte km for firmaet i sin private bil; taksten gælder uanset, hvor mange km der er kørt og ligger på 0,30 €/km.
Spørg DanTaxLegal – vi kender reglerne i Tyskland – igennem mere end 30 år.