Det er slut med anonym udlejning via AirBNB i Tyskland. De tyske skattemyndigheder har forpligtet AirBNB til at sende data til skattevæsenet. I september 2020 fik en særlig efterforskningsenhed ved skattevæsenet i Hamborg adgang til AirBNB data. Fremover sender AirBNB data bl.a. om afregning til skattemyndighederne i Hamborg.

Herfra sendes data videre til skattemyndighederne i de andre tyske delstater, hvor oplysningerne bliver sammenlignet med de oplysninger, som de skattepligtige har indberettet. Hvis der ”mangler noget” på selvangivelsen – eller hvis der slet ikke er afleveret nogen selvangivelse, kan det gælde som skatteunddragelse.

Den der udlejer et værelse eller en privat lejlighed har indtægt fra udlejning og forpagtning. Det er skattepligtigt i Tyskland, også når ejeren bor i Danmark. Bagatelgrænsen på 520 € p.a. for udlejningsindtægter fra egen privat benyttet bolig er hurtigt nået. Det gælder ikke som fribeløb, så når den er overskredet, skal den fulde indtægt indberettes i form af et kontantregnskab.

Kortfristet udlejning – dvs. under 6 måneder – er endda momspligtigt. Så den danske udlejer, der ”glemmer” at angive disse lejeindtægter unddrager dermed både tysk moms og skat. Det skal også oplyses i den danske selvangivelse.

Den skattepligtige, der evt. ”mangler noget” på selvangivelsen eller helt har ”overset” at skulle aflevere en selvangivelse, skal selvangive den manglende indtjening i Tyskland.

Det indbefatter selve beregningen og indberetning af skatten. Og efter skattemyndighedernes opfattelse gælder i sådanne tilfælde den lange forældelsesfrist for skatteunddragelse på 10 år.

Gør gerne brug af DanTaxLegal erfaring med udlejning i Tyskland.