Skærpede regler for ejerskifteafgift ved salg af fast ejendom fra 01.01.2020 – både for kapitalselskaber og personselskaber. Forbundsregeringen vedtog den 31.07.2019 et lovforslag til ændring af loven om ejerskifteafgift ved salg af fast ejendom (”Grunderwerbsteuer”).
Fra den 01.01.2020 betyder det en betydelig skærpelse for de såkaldte "share deals", hvor anparter i ejendomsselskaber sælges. Fremover skal der betales ejerskifteafgift ved salg af anparter i selskaber med fast ejendom, når 90% af selskabet overdrages til nye anpartshavere inden for 10 år. Hidtil var det 95% af anparterne inden for 5 år. Når 90% af et selskabs anparter samles i én ejers hænder (før 95%), gælder ejerskifteafgiften for fast ejendom fremover for denne pulje.
Specielt vigtigt ved share deals for ejendomsselskaber er, at transaktionerne straks skal indberettes til skattekontoret. Hvis fristen på hhv. 2 uger eller en måned (afhængigt af det enkelte tilfælde) ikke overholdes, kan skattemyndighederne fastsætte et forsinkelsestillæg.
I den nye lov skal loftet på forsinkelsestillægget afskaffes. I øjeblikket ligger det på 25.000 EUR – det kan fremover blive væsentligt højere. Derfor skal enhver skattepligtig share deal indberettes med det samme!