Digitale signaturer

Vigtige dokumenter som fx årsregnskaber, indsigelser eller kontrakter fremsendes af DanTaxLegal med digital signatur. Denne procedure fremskynder mange processer, da dokumenterne ikke længere skal udprintes og sendes med posten. Modtageren kan sende dokumentet videre per mail, og det har fortsat samme dokumentationsværdi hos enhver eventuel yderligere modtager.

DanTaxLegal gør brug af proceduren omkring kvalificeret elektronisk underskrift i henhold til den tyske loven om signaturer § 7. Et sådant elektronisk signeret dokument har de samme sikkerhedsmæssige kendetegn som et notarielt attesteret dokument:

  • Underskriften er uforfalsket, dvs. det er virkelig den nævnte person, der har skrevet under.
  • Teksten er den oprindelige, i uændret form.

I modsætning til et dokument i papirform kan man i løbet af et minut kontrollere ægtheden.