Nyheder

Digital fakturering bliver snart obligatorisk i Tyskland!

Digital fakturering bliver snart obligatorisk i Tyskland!

Fra den 1. januar 2025 bliver det obligatorisk for virksomheder i Tyskland at udstede elektroniske fakturaer i B2B-sektoren. Denne ændring er en del af loven om vækstmuligheder, som blev vedtaget af det tyske Forbundsråd den 22. marts 2024, og er baseret på nye...

læs mere
Offentligt tilgængelige informationer om tyske virksomheder

Offentligt tilgængelige informationer om tyske virksomheder

Mange vigtige informationer om tyske virksomheder er gratis tilgængelige på internettet, som regel dog kun på tysk. Der er flere registre i Tyskland, der udfylder forskellige opgaver, som i Danmark er samlet i „Det centrale virksomhedsregister“ („CVR“). Herunder:...

læs mere
Lov om vækstmuligheder – Wachstumschancengesetz

Lov om vækstmuligheder – Wachstumschancengesetz

For at gøre virksomheder mere konkurrencedygtige og styrke Tyskland som erhvervsområde vedtog den tyske regering den 22. marts 2024 loven om vækstmuligheder. Den indeholder især forbedrede skattelettelser og bedre betingelser for investeringer. Der vil bl.a. ske...

læs mere
GmbH-direktørens strenge ansvar – også for start ups

GmbH-direktørens strenge ansvar – også for start ups

Hvis direktøren for et tysk GmbH (anpartsselskab) ikke opfylder sin juridiske forpligtelse til at indgive insolvensbegæring, hvis der er grund til insolvens, kan han holdes personligt ansvarlig. Det gælder også for start ups, udtaler Düsseldorfs højesteret (OLG) i en...

læs mere
Ny dom om infrastrukturselskaber for vindmøller

Ny dom om infrastrukturselskaber for vindmøller

Niedersachsens skattedomstol har offentliggjort en dom om afregningsselskaber for vindmøller. Hvis flere vindmølleoperatører går sammen i et såkaldt afregningsselskab, som normalt styres i form af  et civilretligt partnerskab (GbR), for at afregne med en...

læs mere
Kædeansvar i Tyskland

Kædeansvar i Tyskland

Tyske regler omkring kædeansvar er skrappe og det er ikke muligt, helt at undgå en hæftelsesrisiko. Kædeansvaret er omfangsrigt i byggebranchen, men gælder også i andre brancher. Er hvervgivere omhyggelige ved valget af deres underleverandører og beder de om den...

læs mere
Forsyningskæder uden afskovning

Forsyningskæder uden afskovning

Den Europæiske Union har vedtaget en afgørende forordning, der sigter mod at fremme forsyningskæder uden afskovning. Denne forordning er et væsentligt skridt i bekæmpelsen af skovrydning og de dertilhørende negative konsekvenser for klimaet, miljøet og...

læs mere
Vagt- og generationsskifte i partnerkredsen

Vagt- og generationsskifte i partnerkredsen

Det nye år markerer en vigtig milepæl for os. Vi siger FARVEL til vores partner, Sigrun Scherff, som igennem de sidste 20 år har bidraget afgørende til vores succes med sit engagement og sin ekspertise. Især vores kunder inden for vindmøllebranchen og fast ejendom har...

læs mere
Arbejdsudleje uden licens: Konsekvenserne er alvorlige

Arbejdsudleje uden licens: Konsekvenserne er alvorlige

Arbejdsudleje i, til og fra Tyskland er reglementeret med hensyn til forhold som fx mindsteløn, tidsmæssig begrænsning, licens og forbud. Udleje kræver licens (Verleiherlaubnis). Der er kun ganske få undtagelser, og de skal tolkes snævert. Inden for byggeriets...

læs mere
Ændring af regnskabsklasser for tyske selskaber

Ændring af regnskabsklasser for tyske selskaber

Fra 01.01.2024 gælder der nye grænser for størrelsesklasser for selskaber i Tyskland. Grænserne bliver forhøjet med ca. 20 – 25%. Det har betydning og er vigtigt at vide, da størrelsesklassen bestemmer dine regnskabsmæssige forpligtelser i Tyskland (fx revisionspligt...

læs mere
Den nye mindsteløn i Tyskland

Den nye mindsteløn i Tyskland

Fra den 1.1.2024 stiger mindstelønnen i Tyskland til 12,41 EUR (ca. 93,- DKK) brutto per time. Oveni skal arbejdsgiveren betale eventuelle bidrag til den tyske socialforsikring på ca. 24 %. Samtidigt er der planer om at forhøje timeloftet for de såkaldte minijobs. Det...

læs mere
Homeoffice for ansatte ”over grænsen”

Homeoffice for ansatte ”over grænsen”

Homeoffice er kommet for at blive. Alle har fordele, når en medarbejder arbejder hjemmefra. Men når arbejdsgiver og arbejdssted ligger i hvert sit land, giver det problemer. Det er vigtigt at tage disse konsekvenser af homeoffice med i betragtning. Social sikring: For...

læs mere