Fra 01.01.2024 gælder der nye grænser for størrelsesklasser for selskaber i Tyskland. Grænserne bliver forhøjet med ca. 20 – 25%. Det har betydning og er vigtigt at vide, da størrelsesklassen bestemmer dine regnskabsmæssige forpligtelser i Tyskland (fx revisionspligt for mellemstore og store virksomheder). Selv om de nye grænser først træder i kraft fra januar 2024, gælder de de facto også for regnskabsåret 2023.

I Tyskland bruger man ikke betegnelserne regnskabsklasse A, B, C og D.

Mikro-virksomheder (A)

Mindre virksomheder (B)

Mellemstore virksomheder (C)

Store virksomheder (D)

Balancesum

Fra 2023: ≤450.000 €
(til 2022: ≤350.000 €)

Fra 2023: ≤7.500.000 €
(til 2022: ≤6.000.000 €)

Fra 2023: ≤25.000.000 €
(til 2022: ≤20.000.000 €)

Fra 2023: >25.00.000 €
(til 2022: > 20.000.000 €)

Omsætning

Fra 2023: ≤900.000 €
(til 2022: ≤700.000 €)

Fra 2023: ≤15.000.000 €
(til 2022: ≤12.000.000 €)

Fra 2023: ≤50.000.000 €
(til 2022: ≤40.000.000 €)

Fra 2023: >50.000.000 €
(til 2022: >40.000.000 €)

Beskæftigede

≤ 10

≤ 50

≤ 250

>250

Er 2 af de 3 karakteristika for en størrelsesklasse overskredet, hører virksomheden til i den respektive klasse. Hvis en virksomhed på balancedagen som minimum er “mellemstor” 2 år i træk, skal det udarbejdede årsregnskab revideres af en tysk revisor, der har kvalifikationen ”Wirtschaftsprüfer”.

DanTaxLegal har særlig erfaring i at assistere tyske datterselskaber i danske revisionspligtige koncerner. Kontakt os gerne, hvis du mener, at dit selskab muligvis er revisionspligtigt.

DanTaxLegal | tysk skat og jura – på dansk.

 

Fra 01.01.2024 gælder der nye grænser for størrelsesklasser for selskaber i Tyskland. Grænserne bliver forhøjet med ca. 20 – 25%. Det har betydning og er vigtigt at vide, da størrelsesklassen bestemmer dine regnskabsmæssige forpligtelser i Tyskland (fx revisionspligt for mellemstore og store virksomheder). Selv om de nye grænser først træder i kraft fra januar 2024, gælder de de facto også for regnskabsåret 2023.

I Tyskland bruger man ikke betegnelserne regnskabsklasse A, B, C og D.

Mikro-virksomheder (A):

Balancesum

Fra 2023: ≤450.000 €
(til 2022: ≤350.000 €)

Omsætning

Fra 2023: ≤900.000 €
(til 2022: ≤700.000 €)

Beskæftigede

≤ 10

Mindre virksomheder (B):

Balancesum

Fra 2023: ≤7.500.000 €
(til 2022: ≤6.000.000 €)

Omsætning

Fra 2023: ≤15.000.000 €
(til 2022: ≤12.000.000 €)

Beskæftigede

≤ 50

Mellemstore virksomheder (C):

Balancesum

Fra 2023: ≤25.000.000 €
(til 2022: ≤20.000.000 €)

Omsætning

Fra 2023: ≤50.000.000 €
(til 2022: ≤40.000.000 €)

Beskæftigede

≤ 250

Store virksomheder (D):

Balancesum

Fra 2023: >25.00.000 €
(til 2022: > 20.000.000 €)

Omsætning

Fra 2023: >50.000.000 €
(til 2022: >40.000.000 €)

Beskæftigede

≤ 250

Er 2 af de 3 karakteristika for en størrelsesklasse overskredet, hører virksomheden til i den respektive klasse. Hvis en virksomhed på balancedagen som minimum er “mellemstor” 2 år i træk, skal det udarbejdede årsregnskab revideres af en tysk revisor, der har kvalifikationen ”Wirtschaftsprüfer”.

DanTaxLegal har særlig erfaring i at assistere tyske datterselskaber i danske revisionspligtige koncerner. Kontakt os gerne, hvis du mener, at dit selskab muligvis er revisionspligtigt.

DanTaxLegal | tysk skat og jura – på dansk.