Mange vigtige informationer om tyske virksomheder er gratis tilgængelige på internettet, som regel dog kun på tysk.

Der er flere registre i Tyskland, der udfylder forskellige opgaver, som i Danmark er samlet i „Det centrale virksomhedsregister“ („CVR“). Herunder:

 • handelsregister.de 
  Meddelelser fra handelsregistret (f.eks. for GmbH, AG og KG) og selskabsregistret kan hentes gratis. Ved at downloade en udskrift fra handelsregistret kan du få oplysninger om bl.a. navn (Firma), Virksomhedsform (Gesellschaftsform), Adresse, Postnummer og by (Geschäftsanschrift / Sitz der Gesellschaft), Formål (Gegenstand der Gesellschaft) und Tegningsregel (Allgemeine Vertretungsregelungen). Det er desuden også muligt at downloade selskabskontrakter og aktionærlister.
 • transparenzregister.de
  De reelle ejere (Wirtschaftlich Berechtigten) af tyske virksomheder registreres centralt for hele Tyskland i „Transparenzregister“. Oplysningerne kan kun indhentes, hvis du har registreret dig som bruger, indsender en anmodning og påviser en legitim interesse i oplysningerne.
 • unternehmensregister.de/
  De tyske virksomheders offentliggjorte årsregnskaber kan ses gratis.
 • insolvenzbekanntmachungen.de.
  Meddelelser fra insolvensdomstolene om vigtige afgørelser om insolvensbehandling kan ses gratis.