Niedersachsens skattedomstol har offentliggjort en dom om afregningsselskaber for vindmøller. Hvis flere vindmølleoperatører går sammen i et såkaldt afregningsselskab, som normalt styres i form af  et civilretligt partnerskab (GbR), for at afregne med en energileverandør, udgør GbR’s elindtægter et overskud, som skal angives som overskud i infrastrukturselskabets selvangivelse og fordeles mellem de enkelte anpartshavere.

Desuden udgør det pågældende selskabs vindmølle en nødvendig særlig driftsformue i infrastrukturselskabet, og de tilhørende omkostninger i det pågældende selskab udgør en særlig driftsformue i det pågældende driftsselskab i infrastrukturselskabet.

 De enkelte driftsselskaber, som ejer vindmøllerne, har derfor ikke deres egne årsresultater fra vindmøllen, da alle indtægter og udgifter fra driften fra vindmøllen er blevet fastsat skattemæssigt hos infrastrukturselskabet. Driftsselskaberne vil dermed få et udbytte fra Infrastrukturselskabet, som de skal beskattes af.