Unikt samspil mellem skatterådgivere og erhvervsadvokater

KOMPLET, JURIDISK RÅDGIVNING AF JERES VIRKSOMHED

God rådgivning kræver især to egenskaber – at spørge og at lytte. Vores rådgivning beror på forståelse – for dig som klient, for dine mål, din virksomhedsstrategi og -kultur samt de helt specielle ting, der er karakteristiske for netop dit marked. På dette grundlag udvikler vi individuelle og smidige løsninger, der er økonomisk forsvarlige og bygger på et sikkert retsligt fundament.
Vores mangeårige erfaring, vores brede ekspertise og viden inden for erhvervsret danner grundlaget for en velfunderet, praktisk og løsningsorienteret rådgivning.

Vi har valgt at fokusere på erhvervsret og rådgiver f.eks. inden for stiftelse af selskaber, selskabskonstruktioner, retslige konsekvenser som følge af bestemte beslutninger inkl. arbejdsretslige områder og ejer-/generationsskifte.

 Sådan arbejder vi
Vi er skandinavisk prægede, juridisk kompetente og løsningsorienterede. Digitalisering spiller en vigtig og central rolle for os. På den måde optimerer vi ikke kun de interne processer og øger vores fleksibilitet – vi reducerer også vore rejseaktiviteter og dermed hele vores ressource- og energiforbrug. På den måde yder vi vores bidrag til at beskytte miljøet.

Hans Köster
Hans Köster
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, partner

Vores fokus: ERHVERVSRET

Uanset om du selv ejer en virksomhed, om du er anpartshaver, direktør eller bestyrelsesformand i et selskab – eller du skal tiltræde en ledende stilling: Vi rådgiver i hvert enkelt tilfælde og står til rådighed med vores ekspertise.

Desuden rådgiver vi beslutningstagere inden for jura, personalevæsen og kommercielt salg i alle retslige spørgsmål.