Regnskaber i Tyskland

Er din virksomhed forpligtet til at opstille og offentliggøre årsregnskaber i Tyskland?

Drives din virksomhed i tysk retsform, er du forpligtet til at opstille og offentliggøre et årsregnskab i henhold til reglerne i den tyske årsregnskabslov. De tyske årsregnskaber ligner til dels de danske, men der er væsentlige forskelle. Blandt andet er det i de tyske regnskaber ikke tilladt at opskrive aktiver. Regnskaberne bygger på forsigtighedsprincippet, hvor formålet er kreditorbeskyttelse.

Skal vi udarbejde din virksomheds årsregnskab?

Driver du virksomhed i Tyskland i en udenlandsk retsform, udarbejder vi gerne et skatteregnskab over driften. Årsregnskaberne danner med visse ændringer grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Her har mindre virksomheder og virksomheder, der driver formueforvaltning mulighed for at aflevere et såkaldt kontantregnskab. Men igen: Overlad det trygt til DanTaxLegal.

Arbejder med danske bogføringsprogrammer

DanTaxLegal kan overtage dine data fra alle gængse danske bogføringsprogrammer og kan i de fleste tilfælde klare betalingsservice frem til din endelige godkendelse i banken. Vi kan også foretage bogføring eller rapportere efter et bestemt skema eller specielle kontoplaner, eksempelvis din virksomhedens danske kontoplan. Endelig tager vi os også gerne af den elektroniske offentliggørelse af dit tyske selskabs årsrapport i Tyskland.

Jan Meyer-Sievers
Jan Meyer-Sievers
Dipl.-Kfm., Steuerberater, Fachberater für internationales Steuerrecht, partner
Andreas Petersen
Andreas Petersen
Dipl.-Kfm., Steuerberater
Sebastian Langer
Sebastian Langer
BA Finanzmanagement, Steuerberater, Fachberater für internationales Steuerrecht