Insolvens/konkurs og rekonstruktion i Tyskland

SÅDAN KAN I VIDEREFØRE VIRKSOMHEDEN UDEN GÆLD

Vi kan se tilbage på flere årtiers erfaring med konkursret og rekonstruktion af virksomheder. Vores foretrukne mål ifm. (truende) insolvens: Vi forsøger så vidt muligt at redde virksomheden – et mål, der i sidste ende ikke kun tjener indehaver(e) og ansatte, men som også er i kreditorernes, kundernes og leverandørernes interesse. Er en virksomhed kriseramt og truet af insolvens eller konkurs, koncentrerer vi os i første omgang om dialog, forlig og en fornuftig løsning for alle i stedet for konfrontation og afklaring ved domstolene.

En konkurs kan i en del tilfælde være en driftsøkonomisk fordelagtig løsning for i sidste ende alligevel at kunne videreføre virksomheden uden gæld. Skal det lykkes, er det vigtigt at sætte kursen rigtigt fra begyndelsen. Her overtager vi afstemning og samarbejde med de øvrige involverede parter. Det er ofte revisorer, virksomhedskonsulenter, M&A-specialister, medarbejderrepræsentanter, långivere, skattemyndigheder, repræsentanter fra den sociale sikring, arbejdsformidling og evt. en kurator.

Den tyske insolvenslov giver en virksomhed under insolvens mulighed for at gøre brug af forskellige, praktiske handlingsinstrumenter, så driften kan fortsætte. Derfor assisterer vi gerne allerede i den indledende fase og gør brug af disse givne muligheder.

Det drejer sig her ofte om følgende spørgsmål:

  • Hvornår skal jeg anmelde insolvens?
  • Hvordan hæfter jeg som direktør?
  • Hvordan stiller jeg en korrekt ansøgning om insolvens?
  • Hvordan er forløbet af en insolvens?
  • Hvilke former for insolvens findes der?
  • Er jeg fortsat ansvarlig direktør efter ansøgning om insolvens?
  • Hvordan sikrer jeg mine ansattes lønninger?

Vores rådgivning omfatter fx også valget af den rigtige procedure samt planlægning og udarbejdelse af et koncept for det ønskede udfald. I det ene tilfælde kan det være et forlig med alle kreditorer, der bliver stadfæstet ved en domstol. I et andet tilfælde kan det være en såkaldt asset deal, hvor væsentlige værdier købes ud af insolvensmassen og fx sælges til et nystiftet selskab, som den hidtidige ejer har etableret, måske til ledelsen eller til en investor. Rammemulighederne i forbindelse med insolvens og rekonstruktion er ret brede, men kræver i hvert enkelt tilfælde kompetent rådgivning og erfaren ekspertise.

Kontakt os gerne, hvis du har brug for rådgivning inden for insolvens, konkurs og rekonstruktion.
Den første, indledende rådgivning er gratis og uforpligtende.

Hans Köster
Hans Köster
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, partner
Ole Marten Witt
Ole Marten Witt
Rechtsanwalt