Varemærkeret

PAS GODT PÅ VIRKSOMHEDENS BRAND

Hos DanTaxLegal er vi eksperter i varemærkeret og assisterer en lang række virksomheder på det felt, ikke mindst i forbindelse med virksomhedsstiftelse. I en opstart er udfordringen i ofte et begrænset budget og en usikkerhed omkring udviklingen på markedet. Mange virksomheder venter derfor med at varemærkeregistre deres brand, til succesen har vist sig. Risikoen er, at eventuelle konkurrenter får øje på succesen og efterligner brandet, og så kan det blive rigtigt kostbart.

Ekspertbistand ved ansøgning og håndhævelse

Står I foran at skulle stifte virksomhed eller lancere et nyt brand, så kan DanTaxLegal assistere med udarbejdelse af alle de nødvendige ansøgninger vedrørende en varemærkeregistrering. Efterfølgende kan vi også medvirke til at sikre, at jeres eksisterende varemærkerettigheder ikke bliver krænket. Med en beskeden økonomisk indsats kan varemærkeregistrering modvirke kopister og få jeres brand til at skille sig ud på markedet fra dag ét.  

Afdækker markedet – for en sikkerheds skyld

Indledningsvis udfører vi gerne en kollisionsundersøgelse for at se om andre virksomheder har rettigheder, der umuliggør en varemærkeregistrering. Ligeledes afsøger vi markedet for brands, der er taget i brug, men endnu ikke er registreret. På den måde sikrer vi, at I ikke investerer ressourcer forgæves, eller uforvarende krænker andres rettigheder og dermed risikerer erstatningskrav.

DanTaxLegal yder support på følgende områder:

  1. Indenlandske varemærkeansøgninger og -fornyelser
  2. Beskyttelse mod varemærkekrænkelser
  3. Forsvar mod advarsler mod påstande om varemærkekrænkelse
  4. Sager ved DPMA for indsigelse, annullering, tilbagekaldelsessager og afkaldserklæringer
  5. Varemærkelicensaftaler
Carmen Gross
Carmen Gross
Diplom-Juristin, partner

Hvad er et VAREMÆRKE?

Et varemærke er virksomhedens eller produktets ansigt ud mod omverdenen – dét særpræg, der gør andre i stand til at genkende jeres specifikke produkt og den kvalitet, som man forbinder dermed. Et varemærke kan f.eks. være et navn, et logo, en farve, en jingle eller sågar en duft.