For at gøre virksomheder mere konkurrencedygtige og styrke Tyskland som erhvervsområde vedtog den tyske regering den 22. marts 2024 loven om vækstmuligheder.

Den indeholder især forbedrede skattelettelser og bedre betingelser for investeringer. Der vil bl.a. ske ændringer inden for forskningsfinansiering, afskrivning af løsøre og fast ejendom samt ansættelsesforhold. Følgende punkter er af særlig interesse for arbejdsgivere:

  • Erhvervschauffører, som overnatter i lastbilens sovekabine, kan kræve et yderligere engangsbeløb ud over kostgodtgørelsen. Dette beløb udgør 9 euro pr. nat med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2024.
  • Medarbejdere, der får stillet en elbil til rådighed som firmabil, og som også må bruge den privat, skal kun betale skat af 0,25 procent af bruttolisteprisen. Tidligere måtte bilens bruttolistepris ikke overstige 60.000 euro. Fra 2024 udvides tilskuddet til elbiler til at omfatte biler med en bruttolistepris på op til 70.000 euro.
  • Hvis der udbetales en fratrædelsesgodtgørelse ved opsigelse, er den underlagt en særlig beskatning. Denne er kendt som en-femtedels-reglen. Fra 2025 må arbejdsgivere ikke længere tage højde for dette i lønregnskabet, men medarbejderen skal ansøge om det i sin selvangivelse. Fordelen for arbejdsgiveren er, at de ikke længere er ansvarlige for den korrekte beskatning af fratrædelsesgodtgørelsen.