Fra den 1. januar 2025 bliver det obligatorisk for virksomheder i Tyskland at udstede elektroniske fakturaer i B2B-sektoren. Denne ændring er en del af loven om vækstmuligheder, som blev vedtaget af det tyske Forbundsråd den 22. marts 2024, og er baseret på nye momsbestemmelser.

Tekniske krav og implementering:

Elektroniske fakturaer skal fremover udstedes, sendes og modtages i et struktureret elektronisk format. Dette forenkler automatisk databehandling såsom bogføring og opfølgning på betalinger. Formatkravene følger den europæiske standard UBL 2.1, som også anvendes i Danmark (EN 16931). I Tyskland er XRechnung-formatet meget udbredt, især inden for den offentlige sektor, og ZUGFeRD-formatet, som kombinerer data i XML med et PDF-dokument, er også i brug. Bemærk, at rene PDF-fakturaer ikke vil være egnet som elektroniske fakturaer efter 1. januar 2025.

Det er vigtigt, at virksomheder begynder at tilpasse deres systemer og software til disse standarder snarest muligt.

Vigtige datoer:

Alle virksomheder skal kunne modtage og behandle elektroniske fakturaer fra 1. januar 2025. Der er overgangsperioder; papirfakturaer og fakturaer i ikke-kompatible formater vil være tilladte indtil slutningen af 2026, men kun hvis modtageren accepterer dette. Små virksomheder med en årlig omsætning under 800.000 euro kan anvende denne overgangsordning indtil 2027. Fra 2028 skal alle B2B-fakturaer overholde de nye standarder.

 

Der skal derudover tages hensyn til

  • Virksomheder, kan kun sende elektroniske fakturaer til slutforbrugere, hvis disse er indforstået.
  • Virksomheder, der udelukkende tilbyder momsfritagne tjenester, såsom udlejning eller lægepraksis, skal også kunne modtage og behandle elektroniske fakturaer.
  • Der er ikke krav til hvordan elektroniske fakturaer skal fremsendes. De kan for eksempel sendes via e-mail.

Fordele ved de nye regler:

Overgangen til elektroniske fakturaer byder på flere fordele:

  1. Øget effektivitet: Automatiserede processer reducerer det administrative arbejde og fremskynder behandlingen af fakturaer.
  2. Omkostningsbesparelser: Den digitale behandling af fakturaer kan reducere omkostningerne til print og porto betydeligt.
  3. Miljøvenlighed: Elektroniske fakturaer bidrager til at reducere papirforbruget.
  4. Gennemsigtighed og overholdelse: Digitale fakturaformater forbedrer sporbarheden og understøtter overholdelsen af skatteregler.

Det anbefales, at virksomheder begynder at planlægge og tilpasse deres systemer i god tid for at sikre en problemfri implementering. Dtl DanTaxLegal BAG står klar til at assistere med rådgivning om digitalisering!