Når man siger Tyskland, tænker skandinaviske virksomheder oftest på ”opstart fra bunden” – men det er hårdt og ressourcekrævende at skulle løbe en virksomhed i gang i Tyskland.

En opstart ”fra scratch” kan ofte binde en virksomheds ressourcer og hindre en energisk optræden på markedet, som man vil ind på. I et fremmed land kan være svært at finde det rigtige personale, svært at opbygge et distributionsnet, og de kulturelle forskelle er måske større end man tror.

Derfor mener vi at det i det lange løb bliver nemmere at overtage en eksisterende tysk virksomhed. Vi tilbyder at diskutere og vurdere chancerne, der kan opstå ved at overtage eller købe sig ind i en allerede eksisterende tysk virksomhed.

Det kan ofte betale sig at overtage et eksisterende team af erfarne medarbejdere. F.eks. kan allerede eksisterende distributionsnet og kunderelationer mere effektivt bidrage til at distribuere de egne produkter og ideer på markedet.

I Tyskland eksisterer der indenfor alle brancher nu et stort tilbud af virksomheder, der er rede til overdragelse. DanTaxLegal har ud over mange års erfaring i at rådgive klienter under etablering på det tyske marked  netop de senere år arbejdet indenfor emnet „virksomhedskøb“.
Vores mål er sammen med vores klient og de implicerede rådgivere og partnere at tilbyde transparent rådgivning for klienten – en rådgivning, der sætter kundens virksomhedsinteresser i centrum.

Sammen med Dansk-Tysk Handelskammer holdt vi 26.9 bl.a. et arrangement for interesserede rådgivere, virksomheder og institutioner om temaet M&A-processen – jura, skat, finansiering og projektmanagement. Vores partnere Birgit Søgaard og Hans Köster satte rammen for skat og jura om emner som „asset deal“ til „sammenligning af skattebelastning“. SYDBANK og firmaet MSB Mittelstandsberatung GmbH, Flensburg afrundede de faglige emner. På deltagernes feedback kunne vi mærke, at vi har ramt de erhvervsdrivendes behov og interesser rigtigt.
Så vi siger tak for succesen til det Dansk-tyske Handelskammer i København.

DanTaxLegal – vi rådgiver om Tyskland på dansk.