Den Europæiske Union har vedtaget en afgørende forordning, der sigter mod at fremme forsyningskæder uden afskovning. Denne forordning er et væsentligt skridt i bekæmpelsen af skovrydning og de dertilhørende negative konsekvenser for klimaet, miljøet og biodiversiteten. Forordningen træder i kraft den 30.12.2024.

Forordningen omfatter alle virksomheder, der importerer oksekød, kaffe, kakao, palmeolie, soja, naturgummi, træ og dertil relaterede produkter til EU, eller som senere sælger eller anvender disse produkter i forsyningskæden.

Dette medfører omfattende dokumentations-, due diligence- og rapporteringskrav, som virksomheder, der opererer inden for disse områder, skal overholde.

De mest omfattende krav gælder for de virksomheder, der køber eller modtager disse produkter som de første virksomheder i EU.

Men også virksomheder, der kommer i kontakt med disse varer på et senere handelstrin, står over for betydelige dokumentations- og due diligence-forpligtelser. For eksempel skal en chokoladeproducent, der køber kakaomasse fra en grossist i EU, dokumentere, at den oprindelige kakaobønne kommer fra områder uden afskovning.

I Tyskland er det toldvæsenet, der overvåger overholdelsen af disse krav.

Overtrædelser kan føre til strenge sanktioner, herunder bøder på op til 4 % af den årlige omsætning, import- og eksportforbud, offentliggørelse på EU-Kommissionens sorte liste eller andre straffe.

Vi anbefaler alle vores kunder, der er aktive inden for dette område, at sætte sig ind i dette emne på et tidligt tidspunkt. Toldvæsenet og andre uddannelsesinstitutioner tilbyder løbende webinarer og seminarer om dette emne, hvoraf nogle også afholdes på engelsk.