Nyheder

Undgå inkasso og tab: Debitorstyring er blevet vigtigere

Undgå inkasso og tab: Debitorstyring er blevet vigtigere

Allerede i år 2000 udtalte professor Dr. Walter Paul i et tysk fagblad: “Den kreditrisiko, der er forbundet med et kundeforhold, og den kapital, der er bundet til at tilbyde forskellige betalingsbetingelser, medfører et behov for en effektiv debitorstyring.” Sådanne...

læs mere
Forrentning af skattemæssige efterbetalinger

Forrentning af skattemæssige efterbetalinger

Sidste sommer (2021) besluttede den højeste forfatningsdomstol i Tyskland, at rentesatsen for efterbetaling af skat og ditto tilgodehavende er for høj, og at der skal foretages en lovændring med tilbagevirkende kraft fra og med 01.01.2019. Nu foreligger regeringens...

læs mere
REMINDER: Transparenzregister – det tyske ejerregister

REMINDER: Transparenzregister – det tyske ejerregister

Den 30.6.2022 udløber overgangsperioden for registrering i “Transparenzregister”, det tyske ejerregister – det gælder navnlig for selskaber med begrænset ansvar (GmbH). Det betyder, at alle selskaber med begrænset ansvar og deres “reelle ejere” skal være registreret i...

læs mere
Digital bogføring: Danmark vs. Tyskland

Digital bogføring: Danmark vs. Tyskland

Både danske og tyske virksomheder benytter sig af digital bogføring i større eller mindre omfang. En ny bogføringslov i Danmark lægger nu op til, at danske virksomheder fra 2023 skal bogføre digitalt; dermed skal dansk bogføring digitaliseres endnu mere. Undtaget er...

læs mere
Ukraine-tiltag. Skattebonus og rabat på benzin i Tyskland

Ukraine-tiltag. Skattebonus og rabat på benzin i Tyskland

For at mildne de stigende energi- og høje benzinpriser har regeringen i Tyskland den 25.3.2022 vedtaget skattelettelser for borgerne: Benzinafgiften sænkes med 0,30 €/benzin og 0,14 €/diesel over en periode på tre måneder. Energiepauschale: Alle tyske skatteborgere...

læs mere
Køb, salg og overdragelse af virksomhed i Tyskland – M&A

Køb, salg og overdragelse af virksomhed i Tyskland – M&A

Hvorfor opfinde den dybe tallerken igen? - Vækst via overtagelse af en eksisterende virksomhed i Tyskland. Ca. 7.000 virksomheder alene i Slesvig-Holsten og Hamborg har p.t. endnu ikke har fået afklaret ”generationsskiftet” - hvem tager over, når den nuværende ejer...

læs mere
FAST EJENDOM I TYSKLAND. Hvordan beregnes 10 års-fristen?

FAST EJENDOM I TYSKLAND. Hvordan beregnes 10 års-fristen?

Avancen på privat salg af fast ejendom er normalt skattefri efter 10 år. Der findes dog undtagelser, som det er vigtigt at kende lidt mere til, når man er skattepligtig i Tyskland. 10 års-reglen gælder fra tidspunktet for salget/købet – dvs. fra den dato kontrakten...

læs mere