Som allerede nævnt i de tidligere artikler fra DanTaxLegal, indførte Tyskland ”Übergewinnsteuer” fra 1. december 2022 frem til sandsynligvis 30. juni 2023. Den periode, som loven gælder for, kan forlænges af forbundsregeringen indtil 30. juni 2024 – men i øjeblikket er der ingen oplysninger om, den vil blive forlænget. Med denne overskudsskat/provenuafgift skal ekstra overskud af de ekstra indtægter fra de i øjeblikket høje energiindtægter hos energiproducenterne beskattes, f.eks. solcelle- og vindenergianlægsoperatører. Denne særlige beskatning tjener til finansiering af den tyske stats indføring af loft over gas- og elpriserne for tyske private husholdninger.

Elproducenterne – heriblandt også vindmøller og solaranlæg i Tyskland – bliver nu per mail eller brev kontaktet af de respektive netoperatører for at registrere sig på en ny portal til dette formål. Se: www.netztransparenz.de. Der meddeles et engangs-password til dette i brevet, og elproducentens ”Marktstammdatennummer“ skal bruges til registreringen.

Denne registrering er nødvendig, så indberetningen af indtægtsafgiften kan uploades på den pågældende portal. Indberetningsværktøjet skulle være tilgængeligt fra midten af juni. Den første indberetning skal ske for perioden 1. december 2022 til 31. marts 2023 og skal uploades til portalen senest den 31. juli 2023. De beregnede beløb skal betales til netværksoperatøren senest den 15. august 2023.

Netoperatørerne har oprettet et Excel-værktøj til beregning af indtægtsafgiften. Disse er lavet i særskilte versioner måned for måned og kan downloades på følgende link: https://www.netztransparenz.de/StromPBG/Anlagenbetreiber/Tool-zur-Berechnung-der-Ueberschusserloese

Har du spørgmål til dette? Tal med DanTaxlegal – vi rådgiver dig gerne!