Ifm. flytning til udlandet ønsker de tyske skattemyndigheder at sikre grundlaget for beskatning (exitbeskatning).

Exitbeskatning inden for erhvervslivet (Entstrickungssteuer) – især for selskaber, enkeltmandsvirksomheder og freelancere – kan også ske, hvis der kun er tale om flytning af aktiver til udlandet, uden at den erhvervsdrivende selv flytter med.

Beskatningsgrundlaget er de skjulte reserver i de overførte aktiver. Det kan være materielle aktiver – fx firmabiler og kontorudstyr samt immaterielle aktiver som kundegrundlag, virksomhedsoprettelser eller patenter.

Kan aktivet i et indenlandsk fast driftssted henføres til et andet europæisk fast driftssted for samme skatteyder, er det muligt at danne en såkaldt reguleringspost for de skjulte reserver, som opløses over 5 år.

For privatpersoner med ubegrænset skattepligt i min. 7 år i en periode på 12 år (personer med bopæl eller sædvanligt opholdssted i Tyskland), sker exitbeskatning i flg. tilfælde:

  • Ejerskab af en andel på min. 1 % i et indenlandsk eller udenlandsk kapitalselskab på et hvilket som helst tidspunkt inden for de sidste 5 år før udrejsen
  • Flytning af bopæl til udlandet

De skjulte reserver, der er akkumuleret siden erhvervelsen af kapitalandelen, skal beskattes på udrejsetidspunktet.

Loven blev vedtaget, fordi fortjenesten ved salg af en sådan kapitalandel iht. mange dobbeltbeskatningsaftaler normalt ville være skattepligtig i bopælslandet, og Tyskland derved ville miste beskatningsretten efter skatteyderens udrejse.

Man kan ikke længere udsætte betalingen; stilles der sikkerhed, er det dog muligt at ansøge om afdragsbetaling i en periode over 7 år hos det ansvarlige skattekontor.

Læs også vores tidligere artikler om emnet og få flere detaljer.

Kontakt os gerne, hvis du i øvrigt har spørgsmål.