I vores sidste nyhedsbrev gjorde vi opmærksom på nogle ændringer i den tyske fraflytterbeskatning, hvis du har andele i et kapitalselskab (ApS, A/S, GmbH eller lignende) og bopæl i Tyskland.

Det drejer sig om en ændring af vilkårene i forbindelse med flytning fra Tyskland og beskatning af en fiktiv salgsavance, når man fraflytter Tyskland OG har boet her i mindst 7 år inden for de sidste 12 år.

Skatten på den fiktive avance skal ifølge den nye regel betales i 7 årlige rater. Dette medfører en finansiel belastning, da der skal betales skat af en salgsavance, som ikke er realiseret endnu.

Det ser dog ud til, at reglen om ratebetaling er i strid med EU-reglerne.

Hvornår skal den nye regel anvendes?

Ændringen gælder i fraflytningstilfælde, der er realiseret fra den 1. januar 2022.

 Undtagelse

Hvis der er seriøse planer om at flytte til Tyskland igen indenfor 7 år efter fraflytning, så kan der dog fås rentefri henstand for ratebetalingerne, og skattekravet falder bort på det tidspunkt, hvor der sker tilflytning igen. Hvis der alligevel ikke sker tilflytning igen, skal saldoen for henstand betales i det øjeblik, hvor forudsætningerne for henstand falder bort. Det samme gælder, hvis andelene sælges i den pågældende periode.

Hvis du er i tvivl om, hvor vidt du falder ind under reglen, så spørg gerne DanTaxLegal og tag os med på råd!