Har du andele i et kapitalselskab (ApS, A/S, GmbH eller lignende) og bopæl i Tyskland?

Så skal du være opmærksom på en ændring i den tyske ”Außensteuergesetz” (foreign tax law).

Det drejer sig om en ændring af vilkårene i forbindelse med flytning fra Tyskland og beskatning af en fiktiv salgsavance. Loven anvendes også i tilfælde, hvor der f.eks. overdrages en andel i et kapitalselskab ifm. en gave eller arv fra en tyskboende person til en person, der ikke er hjemmehørende i Tyskland.

Den tyske lov om udenlandsk skat – AStG – blev indført i 1973 og er blevet ændret mange gange siden da. Loven skal sikre, at indtægter eller aktiver beskattes i Tyskland i et vist tidsrum, selv om de flyttes til udlandet.

Den kommende lovændring medfører, at man bliver beskattet, når man fraflytter Tyskland OG har boet her i mindst 7 år inden for de sidste 12 år. Hidtil skulle man have boet i Tyskland i mindst 10 år – men overvågningsperioden var livsvarig. Ændringen kan både være en fordel og en ulempe – afhængig af den personlige situation.

MEN – hvis man falder ind under reglen og bliver beskattet med fraflytterskat kommer der en ændring, der virkelig har betydning:

Den tidligere regel om ubegrænset henstand med betaling af fraflytterskat i tilfælde af en flytning inden for EU falder bort. Til gengæld skal der laves en ratebetaling på 7 år, lige meget om man flytter inden for EU eller til et tredjeland. Dette medfører en finansiel belastning, fordi der skal betales skat af en salgsavance, som ikke er realiseret endnu.

Hvornår skal den nye regel anvendes?

 Den kommer formentlig til at gælde i fraflytningstilfælde, der er realiseret fra den 1. januar 2020. For at undgå en reel tilbagevirkende kraft er det dog sandsynligt, at den endelige anvendelse først finder sted fra den 1. januar 2022.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du falder ind under reglen, så spørg gerne DanTaxLegal og tag os med på råd!