Den tyske lov er anderledes end den danske.

Den danske lov henviser kun til EU-direktivets indhold. Derfor gælder den kun for overtrædelser af virksomhedsbeskatningen. Men den tyske lov udvider anvendelsen af loven til også at gælde for samtlige skatte- og momsforhold. Bogføringsforhold omfattes kun for bestemte brancher, f.eks. banker og forsikringer. Det er en væsentlig forskel.

En vigtig ting for større internationale virksomheder er, at en koncern kan oprette kun èt internationalt whistleblower-organ. Og den er ikke forpligtet til et sådant i hvert EU-land – så vidt lovens bogstav i begge lande. Fælles er også, at indberetningen kan ske anonymt.

Den 2.7.2023 træder den tyske “Whistleblower lov” (såk. HinSchG) i kraft og dermed meget senere end den danske lov, der har været gældende siden den 29.6.2021. Loven er baseret på EU’s såkaldte “whistleblower-direktiv”, og derfor kan den gennemføres i EU-landene på forskellig vis.

Formålet med loven er især at gøre det muligt for arbejdstagere, men også andre fysiske personer (f.eks. tjenesteudbydere og entreprenører) at indberette overtrædelser af visse lovbestemmelser fra deres “arbejdsgivere” uden at skulle frygte sanktioner.

Loven gælder især overtrædelser af straffelove og administrative lovovertrædelser, der tjener til at beskytte liv, lemmer eller sundhed eller til at beskytte medarbejdernes eller “arbejdsgivernes repræsentative organers” rettigheder, men også for eksempel overtrædelse af skatte- og konkurrenceretlige regler samt lovbestemmelser, der sigter mod bekæmpelse af hvidvaskning af penge, produkt- og fødevaresikkerhed samt data- og forbrugerbeskyttelse.

Whistleblowere må principielt ikke stilles ringere som følge af indberetninger og må derfor ikke udsættes for repressalier, hvis de har mindst én begrundet mistanke om overtrædelser. Blandt andet er afskedigelser, afslag på forfremmelse, intimidering og negative præstationsvurderinger forbudt. Hvis whistleblowere alligevel lider ulempe, kan de gøre erstatningskrav gældende.

“Arbejdsgivere”, der har mindst 50 ansatte, skal i forbindelse med sin virksomhed oprette en uafhængig indberetningskanal (intern eller ekstern), hvor whistleblowere kan indberette overtrædelser. Navnlig skal fortroligheden af whistleblowerens identitet og genstanden for indberetningen sikres. Derudover skal der gives klare og letforståelige oplysninger til indberetning til både interne og eksterne indberetningsmyndigheder (herunder de tyske Bundesamt für Justiz, kartelmyndighederne osv.).

“Arbejdsgivere” med mere end 249 ansatte skal implementere kravene i HinSchG senest den 2.7.2023. For “arbejdsgivere” med 50 til 249 ansatte er der en overgangsperiode indtil 17.12.2023.

Spørg DanTaxLegal først – før din virksomhed tager til Tyskland.