Løn og skat i Tyskland – bolig til vs. indkvartering af medarbejdere.

En arbejdsgiver har mulighed for at stille en bolig til rådighed for medarbejderen ifm. ”ekstern” beskæftigelse, hvis medarbejderen er væk i kortere eller længere tid for at udføre sit arbejde.

Der skelnes her mellem bolig og indkvartering („Wohnung“ og „Unterkunft“).

Hvis medarbejderen opnår en økonomisk fordel ved en gratis eller billigere overladelse af bolig, bliver værdien (prisen) af overnatningen skatte- og socialforsikringspligtig.

En bolig defineres som en selvstændig enhed af rum med egen husholdning, dvs. at der skal være eget toilet/bad og køkken. Der er tale om en indkvartering, når man ikke har eget bad, toilet og køkken, men skal benytte disse sammen med andre.


Gratis eller billigere husleje af en BOLIG

Den der får en gratis eller billigere lejlighed stillet til rådighed beskattes efter de flg. regler:

Beregningen af pengeværdien ved fordelen sker efter den sædvanlige leje på stedet inkl. sideomkostninger – el, vand, varme osv. (”ortsüblicher Mietpreis inkl. Nebenkosten”).

Lejer arbejdsgiveren lejligheden af en fremmed tredjemand og overlader den til medarbejderen, går man ud fra, at den husleje, som arbejdsgiver betaler, er den sædvanlige husleje.

Betaler medarbejderen en lavere husleje til sin arbejdsgiver, opstår der en økonomisk fordel.

Hvis det er svært at finde frem til den stedlige sædvanlige husleje, gælder der faste kvadratmeterpriser iht. reglerne i § 2 i den tyske social lov (§ 2 Sozialversicherungs­Entgeltverordnung).

For 2023 gælder:

 • 4,66 € per kvadratmeter / måned hhv.
 • 3,81 € per kvadratmeter / måned for en lavere standard (uden centralvarme eller uden bad eller brusebad)


Gratis eller billigere husleje for INDKVARTERING

Drejer det sig om en indkvartering, lægges der en anden værdi til grunde, nemlig naturalværdien (”der Sachbezugswert”).

Den skattepligtige værdi for denne er for 2023 i hele Tyskland 265,00 € / måned.

Denne værdi gælder, når èn medarbejder alene benytter indkvarteringen. Bor der flere medarbejdere sammen, eller  drejer sig om lærlinge og unge mennesker under 18 år, gælder der lavere værdier; disse fremgår af den tyske sociallov (§ 2 Abs. 3 Sozialversicherungsentgeltverordnung”.

Værdien af indkvarteringen i henhold til loven nedsættes:

 • med 15 pct., når arbejdstageren er optaget i arbejdsgiverens husstand eller er indkvarteret i en fælles bolig,
 • med 15 pct. for unge under 18 år og praktikanter, og
 • i tilfælde af beboelse
  a) med to medarbejdere med 40 pct.,
  b) med tre medarbejdere med 50 pct. og
  c) med mere end tre medarbejdere med 60 pct.

 Udgifterne til opvarmning og belysning er inkluderet i naturalydelsen for fri bolig.

Kontakt gerne vores dansktalende lønafdeling, hvis du har spørgsmål til ovenstående.