Homeoffice er kommet for at blive. Alle har fordele, når en medarbejder arbejder hjemmefra. Men når arbejdsgiver og arbejdssted ligger i hvert sit land, giver det problemer. Det er vigtigt at tage disse konsekvenser af homeoffice med i betragtning.

Social sikring: For virksomheder med ansatte fra nabolandet opstår der udfordringer, når de ønsker at tilbyde homeoffice

Når virksomheder tilbyder deres ansatte med udenlandsk bopæl at arbejde på hjemmekontor, gælder reglerne om beskæftigelse i to eller flere medlemsstater. Når de arbejder mindre end 25% af deres arbejdstid hjemmefra, gælder den sociale sikring i arbejdsgiverens hjemland. Der skal stadig udstedes en A1-attest for de udlandsboende medarbejdere.

Der er kommet en ny rammeaftale om social sikring for telearbejde (som Danmark ikke deltager i – endnu): Hvis arbejdsgiver og medarbejder ønsker det, kan de vælge at medarbejderen arbejder op til 49,9 % af arbejdstiden på sit hjemmekontor. Dog har Danmark indtil videre valgt ikke at deltage i rammeaftalen. Ansatte med udenlandsk bopæl i den dansk-tyske grænseregion kan derfor kun arbejde under 25 % hjemmefra, hvis arbejdsstatens regler for social sikring stadig skal gælde.

Undtagelser for tidsbegrænset hjemstationerede

Er der akut behov for, at medarbejderne arbejder hjemmefra, kan de hjemstationeres under visse forudsætninger:

  • Der er tale om telearbejde (også kaldet fjernarbejde)
  • Homeoffice er midlertidigt (højest 24 måneder) og har en tilfældig anledning
  • Homeoffice er ikke en del af et vanemæssigt arbejdsmønster
  • Arbejdsgiver og medarbejder har aftalt homeoffice
  • Medarbejderen er stadig underlagt arbejdsgiverens instruktionsbeføjelse
  • Homeoffice bør udgøre 100 % af medarbejderens arbejdstid.

I så fald kan arbejdsgiveren søge om en A1-attest og medarbejderen kan blive ved med at være underlagt reglerne om social  sikring i arbejdsgiverlandet. Spontane og kortvarige afbrydelser af telearbejdet, som fx kursus er ikke til hinder for at der kun søges om en A1-attest for hele perioden.

Eksempler for tilfældig anledning for hjemmearbejde:

  • Firmalokalerne renoveres og der er ikke plads
  • Medarbejderne skal tage sig af børn eller syge familiemedlemmer
  • Medarbejderne har et tidsbegrænset projekt, der kræver fuld koncentration.

Er sagsforholdene ikke entydige og giver de anledning til tvivl, bør der i stedet søges om en undtagelse.

Vanemæssige arbejdsmønstre med hjemmearbejde

Er der dog tale om vanemæssige arbejdsmønstre med hjemmearbejdet, er hjemstationering ikke mulig. I så fald gælder reglerne om beskæftigelse i to eller flere medlemsstater.

Skyldes hjemmearbejdet familiemæssige årsager eller en lettere arbejdsudøvelse for handicappede, vil det her være en mulighed, i stedet at søge om en undtagelse fra reglerne, for at sikre bibeholdelse af de sociale sikringsregler i arbejdsgiverens hjemland.

Skat: Homeoffice har også store konsekvenser for skatten!

Valget af homeoffice har dog også skattemæssige konsekvenser for både virksomhed og medarbejder. Der kan blandt andet opstå skattemæssigt driftssted med en lang række konsekvenser. Danmarks og Tysklands regler om, hvornår der ved homeoffice opstår driftssted er dog forskellige.

For medarbejdernes vedkommende beskatter bopælslandet hver eneste arbejdsdag i homeoffice og tager oven i købet højde for den del af lønnen, der beskattes i udlandet ved beregningen af trækprocenten (progressionsforbehold). Og den skattepligtige skal aflevere selvangivelse i begge lande med præcis (og korrekt) opgørelse af de arbejdsdage, der tilbringes i hhv. Danmark og Tyskland.

Fordi DanTaxLegal ikke rådgiver om danske skatteforhold, kan vi kun skitsere disse konsekvenser. Og henvise til også at tage kontakt til en dansk revisor.

Spørg DanTaxLegal om tysk skat og social sikring – på dansk.