Et yderligere digitalt skridt i Tyskland er den elektroniske lægeerklæring, der blev indført fra 01.01.2023. Arbejdsgiveren har nu muligheden for digitalt at indhente de respektive data vedr. lægeerklæringen – MEN medarbejderen skal stadigvæk melde sig syg hos arbejdsgiveren.

Med digitaliseringen er det også slut med at skulle sende sin lægeerklæring med posten både til sygekassen og til arbejdsgiveren. Systemet er blevet mere nutidigt og moderne, så lægens indberetning til sygekassen og registreringen dér foretages elektronisk. Arbejdsgiveren henter sygemeldingen digitalt i systemet og eventuelle sygedagpenge udbetales/refunderes, som de skal.

I henhold til loven skal der foreligge en lægeattest senest efter 3. dagen, dvs. den skal foreligge på 4. dagen. En arbejdsgiver kan dog også forlange en lægeattest allerede fra første sygedag. Hvis det er tilfældet, aftales dette som regel i ansættelseskontrakten eller i husets interne aftaler.

Hvordan sygemelding hos arbejdsgiveren skal ske, aftales individuelt. Det kan være telefonisk, per sms eller per mail, men der SKAL foreligge en sygemelding, så arbejdsgiveren kan registrere et eventuelt sygefravær.

Den nye digitale lægeerklæring gælder dog ikke for de relativt få medarbejdere, der er privat sygeforsikret. De skal fortsat aflevere deres lægeerklæring på papir.

For de af vores kunder, hvor vi står for den tyske lønafregning, overtager vi også denne procedure, så du som arbejdsgiver i Tyskland heller ikke skal tage dig af denne del.

HUSK! Uheld med personskade på arbejdspladsen eller på vej til og fra arbejdspladsen gælder i Tyskland som en arbejdsulykke og skal indberettes officielt af en tysk læge til arbejdsskadeforsikringen (Berufsgenossenschaft).

Har du spørgsmål til ovenstående? Kontakt vores dansktalende lønafdeling – vi hjælper dig gerne!