Som følge af inflationen og de stigende energipriser sænkede Tyskland skatten for alle skattepligtige personer fra 1.1.2023. Virksomhedsbeskatningen er uforandret.

Skattelettelsen sker ved at hæve bundfradraget i to omgange fra den 1.1.2023 og den 1.1.2024 – i alt fra 10.908 € til 11.604 € og trækprocenten sænkes. Topskatten (den såkaldte ”Spitzensteuersatz”) begynder pr. 01.01.2023 først ved en skattepligtig indkomst på 62.827,00 mod tidligere 58.597,00 €. Indtægter på over 277.826 € beskattes fremover uforandret med den såkaldte ”Reichensteuer” – rigmandsskatten – på 45 %.

Det har samtidig betydning for alle sociale ydelser, da bundfradraget gælder som eksistensminimum for beregning af f.eks. boligstøtte.

Personbeskatning i Tyskland sker progressivt iht. en kurve, der begynder ved 14% og slutter ved 42%. Det danske system er derimod et trinsystem med bund- og topskat.

Oversigt med alle tal i euro:

Hidtil Nyt fra 2023 Nyt fra 2024
Laveste trækprocent 14% 10.348 til 14.926 10.909 til 15.999 11.605 til 17.005
Progressionsfase 14.927 til 58.596 16.000 til 62.809 17.006 til 66.760
„Topskat“(42%) fra 58.597 62.827 66.779
“Rigmandsskat” (45%) fra 277.826 277.826 277.826