• Er I en dansk virksomhed, som har medarbejdere i Tyskland?
  • Og har disse medarbejdere en tysk firmabil til deres privatbrug?
  • Er I registreret for One Stop Shop i Danmark?

Hvis I kan sige ja til alle spørgsmål: Så skal I angive den tyske firmabil også i jeres danske One stop Shop angivelse.

One Stop Shop gælder for alle fjernsalg og serviceydelser til privatpersoner i EU-udland. Det er ikke muligt at opdele ydelserne og benytte OSS kun for fjernsalg og en tysk momsregistrering for den private brug af firmabilen.

Hvis der er ingen andre momspligtige omsætninger i Tyskland, skal det tyske momsnummer lukkes ned. Fradrag for indgående moms i Tyskland kan kun gøres gældende via momsrefusion hos SKAT i Danmark.

Hvis I benytter jer af OSS og samtidig indsender tyske momsangivelser med firmabil-omsætninger og fradrag af indgående moms, kan der opstå problemer i tilfælde af en tysk skatterevision. Finanzamt kan konstatere, at alt skulle være angivet via OSS i Danmark. Og samtidig afvise fradrag af indgående moms i momsangivelser og henvise til momsrefusion via SKAT. Fristerne for momsrefusion er dog meget strikte og ender den 30.09. i følgende år. Efter denne dato har man har ingen mulighed at ansøge om refusion for det foregående år!

I OSS skal der angives brug af firmabil under rubrikken ”udlejning af transportmidler”.

Når arbejdsgivere stiller firmabiler til rådighed for deres ansatte til privat brug, betragtes det også som udlejning af en bil efter de tyske regler.

 

Spørg DanTaxLegal – vi ved besked om tysk moms.