Tilbagetræden i gældsprioritet og støtteerklæring er midler til restrukturering for at undgå overdreven gældsætning i henhold til insolvenslovgivningen, § 19 InsO (tysk konkurslov).

Kun ved hjælp af en såkaldt kvalificeret aftale om tilbagetræden i gældsprioritet (qualifizierte Rangrücktrittserklärung) kan enkelte forpligtelser på passivsiden af overgældsstatus udelukkes. Den fordring, der er omfattet af en sådan kvalificeret tilbagetræden i gældsprioritet, skal ikke tages i betragtning i overgældsætningen og kan kun opfyldes i efterstillelse (i henhold til §§ 38, 39 (1) nr. 1-5 InsO) og uden for insolvensbehandlingen af den pågældende virksomhed, hvis de (fremtidige) aktiver overstiger passiverne.

Derudover kan aftalen ikke længere annulleres eller ændres ved aftale mellem kreditor og debitor, når konkursen er indtrådt.

Et yderligere restruktureringsinstrument kan også være støtteerklæringer. Det skal nævnes, at en støtteerklæring ift. dansk ret ikke kan leve op til det tyske retskrav. Det er især formuleringen på erklæringen, der lægges vægt på, og som kan medføre eventuelle konsekvenser.

Der skelnes mellem hhv. ”hårde” og ”bløde” støtteerklæringer. Den ”hårde” deles op i ”eksterne” og “interne” støtteerklæringer. Afhængigt af, hvilken form for støtteerklæring, der vælges, kan den have indflydelse på forpligtelsen om at indgive en konkursbegæring if. § 15a InsO.

Hvis målet er en juridisk eliminering af overgældsætning, kan en støtteerklæring under visse omstændigheder sørge for en positiv ”going concern prognose” iht. § 19 InsO. Undgåelse af regnskabsmæssig overforgældelse på balancen kan også muliggøres af en støtteerklæring ift. tysk lov.

Desuden kan støtteerklæring også modvirke en konkurs ift. § 17 InsO. Der skal under visse omstændigheder tages hensyn til støtteerklæringer ved opgørelsen af støtteerklærings-modtagerens formue.

En regnskabsmæssig overforgældelse på balancen kan generelt fjernes med en gældseftergivelse eller en tilbagetræden i gældsprioriteten. Hvis der imidlertid ikke er nogen positiv going concern prognose for virksomhedens fortsatte eksistens, f.eks. på grund af en  usikker ordresituation, kan en støtteerklæring være det rigtige restruktureringsmiddel.

Vi rådgiver dig gerne om, hvilket restruktureringsinstrument, der er den mest effektive løsning for dit vedkommende.
DanTaxLegal – Tal med os først.