Som et resultat af ejendomsskattereformen i Tyskland blev alle ejere af fast ejendom forpligtet til at indsende en ny ejendomsskatteangivelse.

Denne reform og især beregningsmetoden i den føderale model, som bruges af de fleste delstater i Tyskland, blev stærkt kritiseret af eksperter.

Nu foreligger den første juridiske vurdering fra en forfatningsadvokat, som bekræfter netop denne kritik og anser den føderale model for at være forfatningsstridig. Som følge heraf er spørgsmålet på ny konkret:

Ønsker man at indgive en klage over ejendomsskattevurderingen?

Beregningsmodellerne i delstaterne Bayern, Niedersachsen, Hamborg og Hessen anses i litteraturen for at være overvejende i overensstemmelse med den tyske forfatning

Der findes en speciel klagemodel for modellen i Baden-Württemberg.

Hvis opgørelsen indeholder fejl i beregningen til skade for kunden, indgives der alligevel en indsigelse for at rette op på disse fejl.

Baseret på de ovennævnte ekspertudtalelser er de første eksemplariske klager allerede forberedt hhv. indgivet.

Hvad betyder det nu:

 • En obligatorisk udsættelse af sagen er kun mulig, når der verserer en eksemplarisk klage for den føderale finansdomstol eller den føderale forfatningsdomstol.
 • Men: De eksemplariske klager, der allerede er anlagt, gør det lettere at søge om udsættelse af sagen samtidig med, at man gør indsigelse.
 • Mange skattekontorer accepterer dog allerede nu udsættelse og udskyder beslutningen om indsigelse, indtil forfatningsspørgsmålet er afklaret.
 • Der er dog ingen garanti for, at sagen vil blive udsat.

I korte træk: Hvorfor er modellen muligvis ikke i overensstemmelse med forfatningen

 • Forenklet værdiansættelsesprocedure for alle ejendomstyper og regioner
  Der tages ikke hensyn til individuelle omstændigheder. Dette krænker muligvis ejendomsejernes rettigheder. Navnlig er den standardiserede værdiansættelse kritiseret på de følgende områder:

  • standardværdier for jord (”Bodenrichtwerte”)
  • standardiserede sammenlignelige huslejer

  Den føderale model byder ikke på muligheden for at bevise en lavere grundværdi.

 • Usikkerhed om den faktiske størrelse af ejendomsskatten
  I de opgørelser, som skattemyndighederne på nuværende tidspunkt sender ud, fastsættes kun ejendomsværdien til beregning af ejendomsskat (værdien af grund og bygninger). Dog først i løbet af 2024 fastsætter de tyske byer og kommuner deres skattesatser – der er individuelle for hver kommune/by.
  Det er derfor endnu ikke muligt at forudsige, hvad den faktiske skattebyrde pr. ejendom vil være.

Ergo:
Hver enkelt må selv afgøre, om han eller hun ønsker at klage over afgørelsen. DanTaxLegal kan dog pga. den usikre situation ikke afgøre, om og hvor meget hver enkelt skal betale i ejendomsskat fra 2025. Derfor kan vi heller ikke informere, om det kan betale sig økonomisk at klage.

Hvis man er usikker, anbefaler vi for en sikkerheds skyld at gøre indsigelse. Den kan trækkes tilbage, hvis det bliver nødvendigt. Vi udtaler generelt: Kun i de tilfælde, hvor skattekontoret nægter at give udsættelse og afviser indsigelserne, bør vi tale mere konkret, om det giver mening at anlægge en retssag.