Fra den 1.1.2024 stiger mindstelønnen i Tyskland til 12,41 EUR (ca. 93,- DKK) brutto per time. Oveni skal arbejdsgiveren betale eventuelle bidrag til den tyske socialforsikring på ca. 24 %.

Samtidigt er der planer om at forhøje timeloftet for de såkaldte minijobs. Det sker for at minijobs ikke skal blive udhulet, så disse medarbejdere ikke kan arbejde særligt mange timer. Lønloftet for minijobs er siden oktober 2022 dynamisk, d.v.s. det skal altid orientere sig efter mindstelønnen. Derfor er der planer om samtidigt at forhøje lønloftet for minijobs til 556,- EUR brutto (ca. 4.170,- DKK).