Indtil den 31. december 2024 har tyske arbejdsgivere stadigvæk mulighed for at betale deres ansatte en skatte- og socialsikringsfri inflationskompensation på op til 3.000 euro.

Der er tale om en frivillig ordning, og hvis arbejdsgiveren beslutter sig for at betale præmien, kan han frit vælge præmiebeløbet og vælge, om han vil betale den som et engangsbeløb eller i rater.

Det er dog ikke tilladt at foretage modregning i den løn, der skal udbetales eller i kontraktligt aftalte bonusbetalinger. Desuden skal kompensationen være klart adskilt fra lønnen og skal kunne henføres til inflationen via sin betegnelse, f.eks. “inflationsudligning” eller “betaling for forbrugerprisstigninger”. Det er ikke nødvendigt med en særskilt betaling – udbetaling kan foretages sammen med lønnen.

Ved betaling af inflationskompensationspræmien til (selskabsdeltagende) administrerende direktører skal man være opmærksom på, at betalingen altid skal kunne stå mål med en sammenligning på armslængdevilkår og kun bør udbetales på grundlag af en tilsvarende generalforsamlingsbeslutning. I modsat fald er der risiko for, at betalingen rent skattemæssigt bliver omklassificeret som en skjult udbytteudlodning eller – i mangel af et effektivt retsgrundlag – kan kræves tilbagebetalt af en eventuel insolvensforvalter som ulovlig/inkongruent berigelse af den administrerende direktør.

En omklassificering af allerede lovede særydelser (julepenge, feriepenge, bonusser osv.) er heller ikke tilladt.  

Desuden er bestemmelserne om arbejdsløshedsunderstøttelse og sociale ydelser blevet ændret, således at inflationsudligningspræmien ikke fratrækkes i de indkomstrelaterede sociale ydelser.

Vores team for arbejdsret og løn hjælper dig gerne med en korrekt håndhævelse af inflationsudligningspræmien.