I tilfælde af, at en virksomhed befinder sig i en økonomisk krise, er en erklæring om tilbagetræden af fordringer og støtteerklæring almindelige redskaber til at undgå insolvens. Vi har beskrevet de juridiske krav i denne artikel. Men hvordan påvirker erklæring om tilbagetræden og støtteerklæring regnskabet, og hvilke skattemæssige risici skal man være opmærksom på?

Eksempel: For fem år siden grundlagde Anders et tysk datterselskab (GmbH) sammen med sit ApS for at åbne et møbelhus i Hamborg. Grundet corona-krisen tog det længere tid end forventet, at etablere møbelhuset. Ved udgangen af 2022 er GmbH truet med en negativ egenkapital på 100.000 € og en gæld hos ApS på 200.000 €. Balancens aktivside består hovedsageligt af varer med en værdi på 100.000 €, og der er ingen betydelige skjulte reserver.

1) Erklæring om tilbagetræden: Anders ApS og Anders GmbH indgår en skriftlig aftale, en såkaldt forbedringsaftale. I denne kontrakt erklærer ApS, at dets krav skal være efterstillet, dvs. behandles efter andre kreditorers krav, indtil virksomhedens krise er overstået. Afviklingen af dette krav skal udelukkende ske fra fremtidige overskud, likvidationsoverskud og/eller andre frie aktiver i virksomheden.

I modsætning til gældseftergivelse med forbedringsbevis har en sådan aftale den fordel, at clearingkontoen (gælden) forbliver uændret, ligesom kravet på renter bevares. Dermed kan gælden fortsat udvises som en forpligtelse i handelsregnskabet. Ved insolvens behandles gælden dog nu som egenkapital.

Skattemæssigt er kravene til udformningen af erklæringen om tilbagetræden endnu højere. Her er der en risiko for, at hæftelsen skal frigives for at øge overskuddet, og så vil der – også i tilfælde af økonomisk krise – opstå skattebetalinger

Reglerne for en underordning er meget komplekse. Dette emne er blevet behandlet ved domstolene både inden for civilret og inden for skatteret. Den seneste retspraksis har resulteret i ændringer, der skal overvejes nøje. Derfor vil en skatterevision i virksomheder, som er langt mere udbredt i Tyskland end i Danmark, også nøje undersøge en erklæring om tilbagetræden.

2) Støtteerklæring: Støtteerklæringen er generelt et andet middel til at afværge insolvens, hvis en erklæring om tilbagetræden ikke har nogen eller ikke tilstrækkelig effekt. I tilfældet Anders GmbH kan en støtteerklæring være hensigtsmæssig, hvis der i stedet for en gæld til ApS blev optaget et banklån til finansiering, og Anders ApS overtog forpligtelserne på lånet. Støtteerklæringen kan udformes på mange forskellige måder. Derfor er der altid behov for omfattende juridisk og skattemæssig rådgivning i forbindelse med at udforme den. Denne rådgivning omfatter også de ønskede effekter i henholdsvis handelsbalancen og skattebalancen.