Medarbejdere, der lejes ud i Tyskland, har krav på lovpligtig mindsteløn. I december 2022 blev der vedtaget nye minimumssatser for timeløn til arbejdsudlejede:

  • 01.2023 til 31.03.2023: 12,43 €
  • 04.2023 til 31.12.2023: 13,00 €
  • 01.2024 til 31.03.2024: 13,50 €

Lønnen skal udbetales senest den 15. i den følgende måned. Der er undtagelser for overtimer og fleksibel arbejdstid. Udlejer du dine medarbejdere til Tyskland, bliver de skattepligtige der fra første dag.

Equal pay sørger for højere mindsteløn

Arbejdsgivere, der udlejer medarbejdere, kan jævnfør overenskomster og equal pay-princippet være forpligtet til at betale mere end mindstelønnen. Principielt skal de udlejede arbejdstagere altid have samme løn som sammenlignelige arbejdstagere i modtagervirksomheden (equal pay-princip), dog altid mindst den lovpligtige mindsteløn.

Princippet om samme løn kan kun fraviges ved individuel aftale eller overenskomst. Individuelle aftaler må udelukkende være mere fordelagtige for den udlejede end både overenskomst og equal pay. Mindsteløn i forhold til overenskomst kan være mindre end equal pay. Det gælder dog kun de første ni måneder i modtagervirksomheden og kun, hvis medarbejderen ikke var ansat der inden udlejningen. Den overenskomstmæssige mindsteløn skal altid være højere end den lovpligtige mindsteløn.

NB! Vidste du, at arbejdsudleje i og til Tyskland kræver licens?

Tal med os først. Vi hjælper dig gerne.