Arbejdstiden skal registreres korrekt. Det siger sig selv. En ny dom fra den tyske øverste tyske arbejdsdomstol har vidtrækkende konsekvenser. Den skal navnlig beskytte de af de tyske ca. 45 mil. arbejdstagere, der selv registrerer deres arbejdstid. Danske virksomheder med tyskboende medarbejdere er dermed også ramt af reglerne. De nye regler skal sikre, at arbejdstiden registreres korrekt og præcist og at medarbejderne overholder deres pauser og ingen medarbejder har ubetalte overtimer. EU-domstolen siger: ”Kun når arbejdstiden bliver registreret præcist, kan man kontrollere præcist, at den ikke overskrides. Desuden er det vigtigt, at dagens og ugens pauser og hviletider skal overholdes.”

De nye regler bestemmer at arbejdsgivere skal indføre et ”objektivt, sikkert og simpelt system, som kan registrere den daglige arbejdstid for alle medarbejdere”. Registreringen kan ske såvel digitalt som manuelt.

Det er også tilladt at oprette fleksible arbejdstidsmodeller, så længe arbejdstiden bliver registreret objektivt korrekt.

”Ledende medarbejdere” i en virksomhed er undtaget fra reglerne. Iht. tysk definition er det ansatte med ret til opsige medarbejdere.

Virksomhederne har endnu tid til indføre præcis tidsregistrering. Først i slutningen af 2023 forventes en ændring af den tyske lov om registrering af arbejdstid. Så DanTaxLegal råder til at afvente sagens gang.

Dommen fra den EU-domstolen er Sag C-55/18 og den tyske højeste arbejdsdomstol afgjorde sagen i sin sag Az. 1ABR 22/21.

Spørg os først – DanTaxLegal.