Arbejdsudleje i, til og fra Tyskland er reglementeret med hensyn til forhold som fx mindsteløn, tidsmæssig begrænsning, licens og forbud. Udleje kræver licens (Verleiherlaubnis). Der er kun ganske få undtagelser, og de skal tolkes snævert. Inden for byggeriets hovederhverv er arbejdsudleje generelt forbudt.

Konsekvenserne for overtrædelse af loven er alvorlige. Udover høje bøder kan en af konsekvenserne være, at aftalen ikke er virksom:

  • Administrative overtrædelser straffes med bøder på op til 30.000 euro. Det er for eksempel tilfældet, når en virksomhed udlejer medarbejdere uden at have licens.
  • Materielle overtrædelser straffes med bøder på op til 500.000 euro. Her kan det eksempelvis dreje sig om udleje af en tredjelandsborger uden den rette arbejds- og opholdstilladelse – eller den udlejede medarbejder får ikke den lovmæssige mindsteløn.
  • Aftalen mellem udlejer og medarbejder kan være uvirksom. Det kan bl.a. være tilfældet, når udlejeren ikke havde licens og medarbejderen ikke bekræftede ansættelsen. I så fald behandles medarbejderen som at være ansat i brugervirksomheden, dvs. at vedkommende skal have samme løn, og at der skal betales social sikring. Jvf. en dom fra 2022 rammer denne konsekvens dog ikke udenlandske medarbejdere fra udenlandske udlejere, hvis ansættelsen var underlagt udenlandsk ret. I så fald skal udlejeren ”kun” regne med bøden.

Er du usikker på, om din ydelse kræver licens? Eller vil du høre, hvilke betingelser du skal opfylde ved arbejdsudleje?
TAL MED OS FØRST. Hos DanTaxLegal kan vi hjælpe dig med at bedømme, om din service falder ind under reglerne og i givet fald også være behjælpelige med at søge om licensen.