Også danske byggevirksomheder uden tysk driftssted skal udbetale inflationshjælp til medarbejdere. Det gælder når de udstationerer deres medarbejdere til Tyskland. Hjælpen skal dog kun udbetales for de kalendermåneder, hvor medarbejderne arbejder i Tyskland (1/23 af beløbet per kalendermåned) og der tages højde for en eventuelt lavere ugentligt arbejdstid.

Byggevirksomheder, der beskæftiger medarbejdere i Tyskland skal betale 500 Euro til deres medarbejdere inden 30. september 2023 og yderligere 500 Euro inden 30. september 2024. Elever får 150 Euro. Inflationshjælpen skal betales ud over almindelig løn, præmier og tillæg. Der skal hverken betales tysk skat, sociale sikringsbidrag eller feriekassebidrag af den. Grunden er den, at byggeriets overenskomst fra juli 2023 gælder som almentforbindende – og dermed som en lov.

Eksempel

Arne er tømrer og var udstationeret til en byggeopgave i Berlin fra 7. maj 2023 indtil 26. juli 2023. Hans ugentlige arbejdstid er 37 timer i henhold til overenskomsten. Arnes chef skal derfor inden 30. september 2023 udbetale 120,66 Euro:

  • 1000 Euro regnet om til en 37 timers uge: 925 Euro
  • 1/23 af 925 Euro per kalendermåned: 40,22 Euro
  • arbejdet blev udført i maj, juni og juli 2023: 3 * 40,22 Euro

Modregning

Inflationshjælpen er beregnet til at dække medarbejderens ekstraomkostninger på grund af inflationen. Den må derfor ikke modregnes i løn eller tillæg. 

Tal med os først

Er du i tvivl, om du falder ind under byggebranchen? Vil du være sikker på, at du betaler dine medarbejdere, hvad du skal ifølge tysk lov? Vil du høre mere om forpligtelserne ved udstationering til Tyskland? Ring gerne.

Artiklen er tilrettet 24.11.2023