Siden 1. januar 2024 har tyske selskaber med selskabsformen “Gesellschaft bürgerlichen Rechts” (“GbR”), som svarer til det danske I/S, haft mulighed for at lade sig registrere i det nyoprettede “Gesellschaftsregister”. Det tyske “Gesellschaftsregister” svarer i princippet til det tyske “Handelsregister”, hvor bl.a. de tyske selskabsformer GmbH und KG bliver registreret – men er ikke identisk med hverken ”Handelsregister” eller det tyske “Transparenzregister” (ejerregister).

Et “GbR” er ikke juridisk forpligtet til at være registreret i “Gesellschaftsregister”. Det er dog nødvendigt i mange tilfælde, fx hvis et “GbR” er ejer af en fast ejendom eller har en andel i et tysk GmbH. Registreringen af ”GbR” i “Gesellschaftsregister” skal ske via en tysk notar.

Når et “GbR” er blevet registreret i “Gesellschaftsregister”, skal det bære betegnelsen “eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts” eller den korte form “eGbR” som en tilføjelse til sit navn. Derudover er selskabet forpligtet til at lade de reelle ejere registrere i “Transparenzregister”. Registrering i “Gesellschaftsregister” er ikke tilstrækkeligt. Registrering i “Transparenzregister” foretages ikke nødvendigvis af en notar – det har et “eGbR” lov til at gøre selv, eller det kan bede en advokat om at foretage registrering af de reelle ejere i “Transparenzregister”.

Det er vigtigt for danske anpartshavere at være opmærksom på, at der er forskelle i tysk og dansk lovgivning med hensyn til, hvem der betragtes som en reel ejer.

Vi henviser derfor supplerende til vores tidligere artikler om “Transparenzregister” og om “eGbR”

Kontakt os gerne, hvis du har brug for rådgivning eller uddybende forklaring vedrørende det tyske ”Transparenzregister” eller ”eGbR”. Vi rådgiver også PÅ DANSK.