Kortvarig udstationering af medarbejdere i Tyskland

Vi hjælper jer hele vejen fra licensansøgning til byggepladsdokumentation

Udfører jeres virksomhed kortvarige opgaver i Tyskland, skal det anmeldes og registreres ved håndværkskammeret, før opgaven kan påbegyndes. I skal bl.a. søge om licenser og om tyske godkendelser.

Det gælder bl.a. inden for:

  • Opgaver inden for gas, vand og strøm
  • Certifikater vedrørende arbejdssikkerhed
  • Arbejde med farlige stoffer

Anmeldelse og lønvilkår for udstationerede medarbejdere
Inden for nogle brancher skal udstationering af medarbejdere på forhånd anmeldes til de tyske myndigheder. Mindstelønnen for medarbejderne i Tyskland er 12,41 euro i timen, og hører arbejdet under en generelt bindende kollektiv overenskomst, skal den naturligvis efterleves. Er jeres medarbejdere udstationeret mere end 12 måneder, ved forlængelse op til 18 måneder, gælder de tyske arbejdsvilkår.

Vær sikker på, at I overholder dokumentationspligten på byggepladsen
Som danske virksomheder i byggebranchen er I forpligtet til at bidrage til det tyske feriekassesystem, medmindre I fritages via FerieKonto. Dog er de udstationerede medarbejdere fortsat socialsikret i Danmark i op til 24 måneder. Hos DanTaxLegal kan vi bl.a. assistere med at afklare, hvilke dokumenter, jeres virksomhed skal fremvise på byggepladsen, ligesom vi meget gerne samler og oversætter de forskellige dokumenter og overtager udstationeringsmeddelelsen.

Hvem betaler entrepriseskatten og moms?
Når man bestiller et bygge- og anlægsarbejde i Tyskland, er man forpligtet til at tilbageholde 15 % af fakturabeløbet som en tysk entrepriseskat, kaldet Bauabzugsteuer. Sætter man selv underentreprenører på opgaven, kræver det momsregistrering i Tyskland. DanTaxLegal hjælper gerne med de forskellige registreringer og forpligtelser mht. momsen.

Kædeansvar for hovedentreprenører
Som hovedentreprenør hæfter man for både mindsteløn, feriekasse og socialsikring for hele leverandørkæden. Hos DanTaxLegal hjælper vi gerne med at minimere risici, og vi assisterer danske underleverandører med at overholde dokumentationsforpligtelser, kontrollere aftaler og også at skrive dem, hvis det ønskes.

Anna Griet Wessels
Anna Griet Wessels
Erhvervsjurist