EORI-numre skal identificere importen og eksporten til EU fra tredjelande. Når et tysk selskab f.eks. importerer en vare i en container fra Østen, skal den fortoldes ved hjælp af det tyske EORI-nummer.
Det gælder også, når det er et datterselskab. Tyskland har valgt et helt separat nummersystem med 17 tegn, der begynder med DE og efterfølges af 15 cifre. Og nummeret bliver ikke givet automatisk.
Tyske eksportvirksomheder skal ansøge om et EORI-nummer ved de tyske toldmyndigheder og vedlægge de relevante bilag. Først efterfølgende bliver det tildelt.
Forskellen til Danmark er automatikken: Danmark tildeler automatisk EORI-numre til danske virksomheder, der er registreret for import/eksport. Det drejer sig om en yderligere funktion til virksomhedens cvr-nummer – den aktiveres med et kryds. EORI-numrene afløste i 2009 toldnumrene i hele EU.