Hvor meget skal man betale i skat og bidrag til den sociale sikring i Tyskland?
Her de aktuelle skattesatser 2022:

Selskaber:
Selskabsskat: 15%; dertil kommer 5,5% solidaritetstillæg, dvs. i alt 15,825%
Erhvervsskat (opkræves af kommunen dér, hvor der drives erhverv) 14,35%-16,45%

 

Fysiske personer:
Indkomst-/kildeskatten har et progressivt forløb mellem 14%-45%
Eksempel for en enlig person, gennemsnitlig skattesats. Den særlige tillægsskat på 5,5% af skatten (solidaritetstillæg) gælder for årsindtægter fra 65.517 / 131.034 € ugift/gift:
– skattepligtig indkomst på op til 10.908 € 0%
– skattepligtig indkomst mellem 10.908 € og 277.826 € 14%-42%
– skattepligtig indkomst over 277.826 € 45%

Da der er tale om et progressivt forløb, betyder det: jo højere indkomst, desto højere skattesats.
Den gennemsnitlige skattesats ved en skattepligtig indkomst på mellem 58.500 € og 142.500 € udgør 25%-35% og er progressiv inden for denne ramme.

Ansat medarbejder:
Hvis der foreligger et ansættelsesforhold med arbejde i Tyskland, indeholdes kildeskatten via arbejdsgiveren som A-skat i lønafregningen som forudbetaling af indkomstskatten.
Derudover skal der betales sociale bidrag af bruttolønnen. Her er satserne til

– sygeforsikring 14,6% (+ evt. ekstra tillæg fra sygekassen)
– pensionsforsikring 18,6%
– arbejdsløshedsforsikring 2,6%
– plejeforsikring 3,05%
– konkurspengebidrag 0,06%

Barnløse medarbejdere over 23 år betaler selv et tillæg på 0,35% til plejeforsikring (intet arbejdsgiverbidrag).
Bidragene til den sociale sikring ”fastfryses” fra en vis bruttoløn, hvorefter de ikke stiger yderligere. Grænsen ligger ved

– sygeforsikring og plejeforsikring en bruttoløn på 4.987,50 € pr. måned
– pensions- og arbejdsløshedsforsikring en bruttoløn på 7.300 € pr. måned (Vesttyskland)
en bruttoløn på 7.100 € pr. måned (Østtyskland)