En korrekt udstedt faktura skal indeholde:

 • sælgers og købers fuldstændige navn og adresse
 • sælgers tyske skattenummer eller tyske SE-nummer („Steuernummer“ eller „Umsatzsteuer-Identifikationsnummer“)
 • udstedelsesdato
 • fortløbende fakturanummer
 • sædvanlig præcis betegnelse for de leverede enheder eller art og omfang af serviceydelsen (ikke tilstrækkeligt er en generel ”bred” betegnelse som f.eks. ”rådgivning”)
 • tidspunkt for levering hhv. ydelse eller det præcise tidsrum for ydelsen (fra … til …)
 • for hver enkelt vareenhed: den gældende momssats (19% eller 7%) eller momsfrihed
 • forud aftalte rabatter
 • momsbeløbets størrelse eller henvisning til momsfrihed. Blandede leverancer til 19% hhv. 7% moms skal fremgå af fakturaen
 • ved afregning per kreditnota skal udtrykket „Gutschrift“ anvendes
 • evt. henvisning til reverse charge

Mangler angivelserne eller er de ikke korrekte, bortfalder kravet på momsafregning.
En faktura kan dog korrigeres med bagudvirkende kraft, hvis den indeholder angivelser om:

 • leverandør af ydelsen (sælger)
 • modtager af ydelsen (køber)
 • beskrivelse af ydelsen
 • betalingen
 • momsbeløbet

HUSK:
De førnævnte angivelser gælder for fakturaer på over 250 € brutto.
Der gælder lempelser for såkaldte bagatelfakturaer.