Et GmbH havde i kalenderåret 2012 erhvervet 100 % af andelene i sit datterselskab og finansieret købet med lån hos anpartshavere, banken og sælgeren. Lånene hos banken og sælgeren blev optaget direkte. Anpartshaverlånet blev ydet af den eneste selskabsdeltager, der refinansierede lånet hos sine andelshavere til samme betingelser.
Renten var som følger:

  • til banken: TLA Euribor +4,25 % (= Term Loan A)
  • til sælger: 10 %
  • til anpartshaver(e): 8 %

De tyske skattemyndigheder og skattedomstolen i Köln anser differencen mellem rentesatsen til banken og rentesatsen til anpartshaverne for at være en maskeret udlodning.
For låntagning i koncern anerkender myndighederne tre metoder (FG Münster,07.12.2016, 13 K 4037/13):

  • fri markedspris-metoden
  • videresalgspris-metoden
  • kostpris plus avance-metoden

BFH (Bundesfinanzhof) behandler i øjeblikket to ankesager. Vi informerer om sagen igen, så snart der foreligger nyt om maskeret udlodning i forbindelse med anpartshaverlån.