Tyskland indfører meldepligt og solidarisk ansvar for momsen for den, der tilbyder en platform, hvor andre kan sælge deres varer. Når salget er momspligtigt i Tyskland, skal sælger registreres. Det er ligegyldigt, om han er indenlandsk (tysk fx gennem tysk virksomhed) eller udenlandsk sælger. For at optage en udenlandsk kunde skal platformen dokumentere og rapportere bestemte data på sine kunder til myndighederne. Denne særlige registreringspligt opstår ikke, når man sælger egne varer via egen webshop. Husk dog, at den der sælger varer via fjernsalg evt. skal registreres for tysk moms, fx pga. momsgrænsen ("Lieferschwelle") eller ved levering via et konsignationslager i Tyskland. 
Den, der driver platformen, skal dokumentere data om sine kunder – bl.a. navn, fuldstændig adresse, skattenummer, forsendelses- og leveringsadresse, tidspunkt og omfang vedr. omsætningen. Desude
n indføres der solidarisk hæftelse for kundernes e-handel. Hvis kunderne ikke overholder momsreglerne, er platformens indehaver ansvarlig for den moms, der er unddraget. Det økonomiske ansvar for kundernes moms kan kun undgås, når platformen udelukker kunder, der ikke opfylder deres momsforpligtelser. Dette gælder både B2C og B2B.
SIDSTE NYT: Ny vigtig attest for online-handel ”bekræftelse onlinehandel”.
En yderligere attest for de udenlandske virksomheder, der sælger til tyske kunder via et tysk lager, fx gennem Amazon MBA ”management by amazon”.  
Den udenlandske virksomhed skal over for udbyderen af den tyske hjemmeside dokumentere, at virksomheden er momsregistreret i Tyskland.
For at dokumentere dette, skal der ansøges via en ny blanket. Det tyske skattevæsen offentliggjorde den 17.12.2018 den blanket, der skal bruges.
Endnu skal der ansøges på papir, men målet er en elektronisk blanket.

  • USt 1 TJ – Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung nach § 22f Abs. 1 S. 2 UStG  
  • USt 1 TI – Bescheinigung über die Erfassung als Steuerpflichtiger (Unternehmer) im Sinne von § 22f Abs. 1 S. 2 UStG.

DanTaxLegal assisterer gerne.