De hidtidige regler var sådan: Hvis en deltager i et personselskab (f.eks. tysk KG eller dansk KS) trådte ud af selskabet i løbet af regnskabsåret og fik et overskud, så blev den tyske lokale erhvervsskat („Gewerbesteuer“) modregnet i indkomstskatten. Myndighederne accepterede de aftaler om overskudsfordeling, som selskabet selv havde truffet.
Det gælder nu ikke længere: Ifølge den nye lov foretages der kun en modregning i indkomstskatten for de selskabsdeltagere, der er andelshavere per 31.12. i et kalenderår. Det gælder også, hvis sælgeren af andele forpligter sig til at betale Gewerbesteuer af sit salgsoverskud.
Vigtigt: En overgangsordning tillader for skatteåret 2017 stadig at ansøge om at bruge den gamle regel. Men fra 2018 skal købsaftaler struktureres anderledes for at undgå negative følger af salget.
DanTaxLegal står gerne til rådighed for yderligere rådgivning.