Det tyske ejerregister ”Transparenzregister” svarer til ejerregisteret, oversigten over reelle ejere, i CVR-registeret i Danmark. Da Transparenzregister blev oprettet i 2017, skulle man udelukkende indberette de data, der ikke allerede var registreret andre steder i Tyskland, som f.eks. ejere, der bliver registreret i Handelsregisteret (det tyske CVR-register). Fra 1.8.2021 skal alle ejere af tyske selskaber registreres i Transparenzregister (med få undtagelser, se nedenstående). Registreringen i Handelsregister skal dog fortsat ske som hidtil.

For meldepligten spiller det ingen rolle, om den reelle indehaver befinder sig i eller uden for Tyskland. Så eventuelle danskboende ejere skal ligeledes registreres.

Ved ”forglemmelse” af registrering eller falske angivelser kan der idømmes bøder op til 150.000 €. Laveste bøde er 50 €.


Offentligt register

Registeret er digitalt og offentligt. Dvs. alle myndigheder og domstole har fuld adgang. ”Offentligheden” har dog først adgang efter registrering, og opslag er forbundet med gebyrer. Det er muligt at begrænse opslag, hvis der er tale om ”beskyttelsesværdige interesser”.

Selve registreringen er gratis, men der opkræves et årsgebyr  – se vores tidligere artikel om emnet


Hvem skal registreres?

Den reelle ejer skal registreres. Som reel ejer gælder fysiske personer,

 • i hvis ejendom eller under hvis kontrol, der står en juridisk person, et andet selskab eller en ”retslig konstruktion”
 • på hvis vegne der gennemføres en transaktion eller aktivitet, (§ 3 GwG – tysk hvidvasklov).

Som reel ejer gælder desuden enhver fysisk person, som direkte eller indirekte ejer mere end 25 % af kapitalen, kontrollerer mere end 25 % af stemmerne eller på lignende vis – muligvis gennem aftaler – udøver kontrol.

Kan man ikke finde frem til den reelle ejer, skal repræsentanten iht. loven, den administrerende direktør eller partner i den tilsvarende institution registreres.


Hvad skal registreres?

Følgende data på den reelle ejer skal registreres:

 • for- og efternavn
 • fødselsdato
 • bopæl
 • art og omfang af den økonomiske deltagelse for den relevante person
 • statsborgerskab


Frister for at indgive oplysninger om reelle ejere til Transparenzregister.

Nye selskaber skal registreres fra 1.8.2021. For allerede eksisterende selskaber gælder følgende frister:

Selskab Frist
Aktieselskab (AG), SE og KGaA 31. marts 2022
GmbH, Genossenschaft (andelsselskab), europæisk Genossenschaft eller Partnerskab 30. juni 2022
Alle andre f.eks. KG, OHG 31. december 2022

 

Hvem skal ikke registreres i Transparenzregister?

 • Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) (tyske interessentskaber)
 • Ikke registrerede foreninger (tysk nicht eingetragene Vereine)
 • Stille selskaber
 • Arvefællesskaber (tysk Erbengemeinschaften) (når der ikke er selskabsandele i dødsboet).

 

Fremover skal registreringen i Transparenzregister foretages af en advokat. I er fortsat velkommen til at kontakte os overordnet eller jeres sagsbehandler her hos DanTaxLegal – så beder vi gerne vores juridiske samarbejdspartner her i huset forestå registreringen.