2013 er et såkaldt statistisk år. Derfor kræver de tyske skattemyndigheder flere data end ellers. Skatteborgerne i Tyskland skal f.eks. aflevere oplysninger om de foretagne afskrivninger på fast ejendom, investeringsfradrag, om den tyske virksomheds udgifter til repræsentation.
2013 er et såkaldt statistisk år. Derfor kræver de tyske skattemyndigheder, at de skattepligtige udfylder flere blanketter end ellers. ”Dette gælder også for danske virksomheder, der skal indgive tysk selvangivelse som fx vindmølleselskaber, ejendomsselskaber i Tyskland osv.,” siger Dr. Lars Eriksen fra DanTaxLegal og fortsætter:
”Virksomhederne skal udover de normale selvangivelser eksempelvis aflevere oplysninger om afskrivninger på fast ejendom, hensættelser til særlige afskrivninger, investeringsfradrag, indbetalinger til pensionsfonde og ikke fradragsberettigede udgifter til repræsentation.” Med hensyn til sidstnævnte vil skattevæsenet i Tyskland især have yderligere oplysninger om udgifter til gaver og restaurationsudgifter. Det interesserer af statistiske årsager, hvordan erhvervslivets udgifter til disse vigtige ting udvikler sig i Tyskland. Hvert tredje år udarbejdes der statistik over væsentlige ting i det tyske samfund, sidste gang i år 2010 og følgelig igen for år 2013. Den nye blanket skal afleveres af alle virksomheder, der afleverer selvangivelse. Dermed skal den udfyldes for tysk indkomstskat, Körperschaftsteuer og den i forhold til Danmark kun i Tyskland kendte såkaldte ”Erklärung zur einheitlichen und gesonderten Feststellung”.