Selv om der er klare regler i både Danmark og Tyskland, volder denne regel alligevel problemer.

183-dages-reglen gælder for beskatning af arbejde i et andet land end bopælslandet. Den medarbejder, der har mere end 183 arbejdsdage i et andet land i løbet af et kalenderår, bliver skattepligtig i det andet land.

Staterne udlægger reglen forskelligt, så her beskrives udelukkende, hvordan Danmark og Tyskland anvender den.

Her kommer det kun an på arbejdsdage i det andet land og ikke på opholdsdage (fx ferie og weekend). Her tæller man altid hele dage – også selvom arbejdet kun varede et par timer af dagen. Det tyske skattevæsen melder helt klart ud, at kun beskæftigelsesdage i Tyskland tæller. Feriedage og sygedage (under bestemte forudsætninger) i arbejdslandet tælles ikke med. Se nedenfor. Sml. tysk cirkulære (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 3. Mai 2018, IV B 2 – S 1300/08/1002).

 

Hyppige spørgsmål:

Er et år et kalenderår? Ja, mellem Danmark og Tyskland gælder det arbejdsdage inden for et kalenderår. Med et nyt kalenderår begynder der også en ny beregning.
Tæller rejsedage, hvor jeg f.eks. kører på arbejde i udlandet? Tæller det, når jeg krydser grænsen sent om aftenen f.eks. kl. 23.30, som en hel dag? Ja
Hvad med såkaldte ”brudte døgn” – dvs. ophold under 24 timer i arbejdslandet – tæller de med som arbejdsdage? Ja
Hvad med weekender og arbejdsfrie dage? Nej
Hvad med feriedage? Nej
Sygedage? Her kommer det an på grunden for opholdet i landet, når sygdommen optræder:
Ja, hvis sygdommen optræder under et ophold i arbejdsstaten, så det ikke er muligt at arbejde pga. sygdom.
Nej, hvis sygdommen optræder under opholdet i arbejdsstaten og medarbejderen planlagde egentlig at ville rejse hjem, men ikke kan, fordi sygdommen har forhindret hjemrejsen.

 Spørg DanTaxLegal, hvis du har spørgsmål til skat og løn.