Lempelser for små og mellemstore kapitalselskaber. Det har betydning for kravene til f.eks. revisionspligt, resultatopgørelse, balance og noter til regnskabet samt for offentliggørelsen.
Reglerne for såkaldte mikroselskaber er uforandrede, sml. § 267 HGB.

Små selskaber Mellemstore selskaber Store selskaber
Balancesum > 6.000.000 € > 20.000.000 € > 20.000.000 €
Omsætning > 12.000.000 € > 40.000.000 € > 40.000.000 €
Arbejdstagere > 50 > 250 > 250

Vær derfor opmærksom på evt. spørgsmål fra DanTaxLegal til dit årsregnskab.