Salg af fast ejendom er i Tyskland generelt underlagt en grunderhvervelsesskat (Grunderwerbsteuer). 

Men det er ikke kun det rene salg af fast ejendom, der beskattes; der findes også andre sagsforhold, der udløser beskatning. Det gælder bl.a. for handel med kapitalandele.

Ifølge de nye regler kan erhvervelsen af andele i et personselskab eller i et kapitalselskab  under visse omstændigheder ligeledes være underlagt grunderhvervelsesskat, hvis aktiverne i selskabet omfatter fast ejendom.

Fra den 01.07.2021 er salg af andele i et personselskab også omfattet af grunderhvervelsesskatten, hvis 90 % af andelene i selskabet overdrages til nye ejere inden for 10 år. Tidligere var det 95 % af andelene inden for 5 år.

Desuden gælder de nye regler fremover også for kapitalselskaber.

I henhold til den nye lov vil en direkte eller indirekte overdragelse af 90 % eller mere af kapitalandelene til nye ejere inden for en 10 årig periode også blive beskattet med grunderhvervelsesskat.

Dermed kan selv en indirekte ændring af ejerkredsen et eller andet sted i udlandet udløse grunderhvervelsesskat i Tyskland.

Hvis der gennemføres en skattepligtig handel med kapitalandele, skal handelen indberettes til de tyske skattemyndigheder. Afhængigt af sagsforholdet udgør indberetningsperioden 2 til 4 uger. Hvis indberetningen ikke sker i tide, fastsætter skattemyndighederne et tillæg på 0,25% af den anslåede skat. Vi gør opmærksom på, at der siden januar 2021 ikke længere er en øvre grænse  for beløbet!

Vi anbefaler, at I kontakter os, hvis I har planer om at ændre ejerforholdene i jeres selskab(er) med fast ejendom i Tyskland, så vi kan undersøge, om salget af kapitalandele vil udløse grunderhvervelsesskat, og hvilke meddelelser der skal gives senest hvornår.