Når man taler om kunstnere, tænker man ofte på de traditionelle kunstnere, som f.eks. optræder på teatre, i orkestre og kor, radio- og fjernsyn, forlag, museer, cirkus osv.

Men digitaliseringen er med til at forandre definitionen på en kunstner, og også helt almindelige tyske virksomheder kan blive indberetningspligtige og skal betale bidrag. Det sker jævnligt inden for reklamebranchen, eller hvis en virksomhed f.eks. får lavet en ny homepage eller et nyt logo.

Når virksomheder køber ydelser fra freelance tekstere eller illustratorer til en ny homepage, gælder de som selvstændige ”kunstnere” eller ”publicister”, og derfor skal virksomheden evt. betale bidrag til Künstlersozialkasse og dermed yde et bidrag til tjenesteyderens pension. Det gælder også, når freelanceren er på deltid eller har bopæl i udlandet (ikke Tyskland). Ydelserne er dog kun indberetningspligtige, når de udføres af tyske enkeltmandsfirmaer eller personselskaber (dvs. ikke af et tysk GmbH, AG).

Bidraget der skal indberettes til Künstlersozialkasse er på 4,2 % (2021) af betalingen.

DanTaxLegal informerer om dette, fordi det er noget myndighederne kontrollerer: I praksis betyder det, at de gransker et bilag i bogføringen, der f.eks. hedder ”ny homepage” eller lignende og spørger ind til, hvem der har leveret ydelsen. Hvis det er en freelancer, og der ikke er betalt bidrag, bliver det opkrævet.

Kontrollen af indbetalinger og indberetninger foregår i Tyskland ikke fjernt og digitalt, men direkte i virksomhederne (”Außenprüfung”). Her kontrollerer pensionsmyndigheden nøje, om bilag og indberetninger stemmer overens. Det overrasker mange danskere, men alle tyske myndigheder gennemfører en Außenprüfung – dvs. en ekstern inspektion for deres fagområde. Og som tysk virksomhed er det noget, man realistisk må regne med. Der findes Außenprüfung for A-skat og andre skatter, moms, socialforsikring, sygekasse, arbejdsskade/ulykkesforsikring osv.

Hvis indberetning undlades eller indeholder forkerte oplysninger, kan der idømmes bøde på op til 50.000 €.

DanTaxLegal – Tax & Legal på dansk i Tyskland.